Tarve korkeakouluopiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi on tunnistettu eri yhteyksissä. Hallituksen selonteko liikuntapolitiikasta tuo esille tarpeen korkeakoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin luomiseen ja liikkumisen lisäämiseen osana opiskeluarkea. Nykyisen liikuntasuosituksen valossa, korkeakouluopiskelijoista 2/3 ei liiku tarpeeksi ja joka kymmenes ei liiku lainkaan.

Korkeakouluopiskelijoiden päivä on nykyisellään fyysisesti erittäin passiivinen, etäopetuksen lisääntyminen monimuotokoulutuksen ja Covid-19 pandemian myötä lisäävät entisestään tarvetta aktiivista opiskeluarkea vahvistavalle toiminnalle.

Selvityksen mukaan opiskelijoiden hyvinvoinnissa on ollut huomattavaa laskua korona-aikana. Hyvinvointia edistetään parhaiten ennaltaehkäisevästi. Liikunta on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä.

Aktiivinen ja hyvinvoiva korkeakoulu -hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, Humanistisen Ammattikorkeakoulun ja Ilmasotakoulun yhteishanke, jossa kehitetään, kokeillaan ja juurrutetaan Liikkuva korkeakoulu -toiminnan mukaisesti valtakunnallisesti levitettävä toimintamalli.

Toimenpiteillä vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilöstön osaamista ja ymmärrystä, kehitetään oppimis- ja opiskelijaympäristöjä sekä toimintakulttuuria tukemaan opiskelua ja opiskeluarkea lisäämällä fyysistä aktiivisuutta, vahvistamalla hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä aktiivista elämäntapaa.

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä, liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisesta kehittämisavustuksesta. Avustuksella toimeenpannaan erityisesti Liikkuva opiskelu -ohjelmaa korkeakoulujen osalta.