Ihmishahmojen edessä on seittimäistä kudelmaa jossa on eri kokoisia palloja

Kuntoutusta voidaan tarvita esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Kuntoutus auttaa pärjäämään työelämässä, jaksamaan arjessa ja sen avulla tuetaan sairauksien hoidossa.

Esimerkkejä erilaisen kuntoutuksen jaottelusta

  • Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille. Ammatillisessa kuntoutuksessa saa apua haasteisiin, joiden takia työkyky on heikentynyt.
  • Sosiaalinen kuntoutus auttaa arjen hallinnassa ja kytkeytyy usein muuhun kuntoutukseen. Sosiaalisessa kuntoutuksessa autetaan kulumaan yhteisöön ja yhteiskuntaan.
  • Lääkinnällinen kuntoutus auttaa selviämään sairauden kanssa tai parantumaan sairaudesta. Lääkinnällisellä kuntoutuksella parannetaan ja ylläpidetään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Kuntoutusta järjestäviä osapuolia ovat kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto, Kela, vakuutus- ja eläkelaitokset, opetustoimi, Te-palvelut ja työterveyshuolto.

Voit lukea lisää kuntoutuksesta Kuntoutus selkokielellä -oppaasta. Oppaan on julkaissut Kuntoutussäätiö (03/2020).