Sinisellä pohjalla bittisuihku ja sen päällä verkostomainen ympyrä

AuroraAI on valtakunnallinen tekoälyn hyödyntämiseen tähtäävä ohjelma, jonka tavoitteena on pyrkiä helpottamaan ihmisten pääsyä erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden äärelle tekoälyavusteisesti.

AuroraAI-verkossa luodaan toiminnallisia ja teknisiä edellytyksiä eri palveluiden ja alustojen keskinäiselle vuorovaikutukselle sekä yhteensopivuudelle, tarkoituksena luoda yksi ikkuna usean palvelun äärelle nykyisen siiloutuneen tarjonnan sijaan.

AuroraAI ja AIRE-hanke liittyvät toisiinsa siten, että olennainen osa AuroraAI-ohjelmaa on keskusteleva tekoäly eli chatbot -kehitystyö. AIRE-hankkeen pilottikäytössä oleva avoimen lähdekoodin chatbot-alusta perustuu samaan teknologiaan kuin AuroraAI-ohjelman käytössä oleva alusta. Tämä mahdollistaa järjestelmien integroimisen hankkeiden edetessä. 

Lisää tietoa AuroraAI-ohjelmasta.