jamk.fi

Vesiosuuskunta-asiat

Seuraavat valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät järjestetään Turussa 2020

Vuoden 2019 vesiosuuskuntapäivät pidettiin Laukaan Peurungassa. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta www.svosk.fi

Selvitys pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarpeesta ja saatavuudesta Keski-Suomessa on valmistunut

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa pienten vesihuoltolaitosten  ostopalveluiden tarvetta ja käyttöä, palveluiden saatavuutta sekä palveluita tarjoavia yrityksiä. Lisäksi selvitettiin pienten vesihuoltolaitosten valmiutta vastata lainsäädännön syksyllä 2014 kiristyneisiin vaatimuksiin.

Selvityksen tulokset ovat nyt valmistuneet. Raportti on ladattavissa ja luettavissa tästä linkistä. Tuloksia esiteltiin valtakunnallisilla vesiosuuskuntapäivillä tammikuussa 2016.

Selvityksen rahoitti Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Kiitos kaikille selvitystyön mahdollistaneille tahoille.

Vesihuoltolakiopas on julkaistu

Vesihuoltolakiopas 2015 on nyt saatavilla MMM:n verkkosivuilta. Oppaassa avataan uuden vesihuoltolain säädöksiä ja kerrotaan sen  soveltamisesta käytäntöön.

Vesihuoltolain ja talousvesiasetuksen muutokset tulivat voimaan 1.9.2014

Muutokset koskevat myös vesiosuuskuntien toimintaa. Oleelliset muutokset talousvesiasetuksessa koskevat desinfiointivalmiusvelvoitetta talousvettä toimittavilla laitoksilla.

Vesihuoltolakiin tuli muutoksia mm. liittymisvelvollisuuteen toiminta-alueilla sekä toiminnan avoimuuteen ja julkisuuteen. Jatkossa vesihuoltolaitosten tulee julkaista monia eri tietoja tietoverkossa. Sellaisten vesihuoltolaitosten asema, joilla ei ole kunnan vahvistamaa toiminta-aluetta, muuttui myös oleellisesti.

Kuntaliiton julkaisu vesiosuuskuntien, kuntien ja vesihuoltolaitosten yhteistyöstä saatavilla

Kuntaliiton tuore julkaisu on saatavilla kuntaliiton nettisivuilta. Kyseessä on todella vahva paketti hyviä näkökulmia ja käytännön ohjeita yhteistyöstä eri vesihuoltolaitosten ja kuntien välillä. 

Opas koostuu 10 itsenäisestä osakokonaisuudesta, jotka eivät edellytä muiden osien tuntemista tai lukemista. Julkaisu on ladattavissa alla olevan osoitteen kautta maksutta.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2905