Hyvää vettä omasta kaivosta

Viime vuosina monia vesijohtoverkostosta vetensä saavia on koskettanut talousveden laatuongelmat. Ongelmia on kuitenkin myös kiinteistökohtaisissa kaivoissa. Jo vuonna 1993 tehdyn valtakunnallisen kaivovesitutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisten kotitalouksien omista kaivoista on veden laatuun liittyviä ongelmia. Yleinen syy heikkoon veden laatuun on kaivon huono kunto. Monissa tapauksissa ongelmat voitaisiin välttää kaivon säännöllisellä tarkkailulla, huollolla ja kunnostuksella. 

Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke laati viisi Hyvää vettä omasta kaivosta –aiheista posteria. Postereihin on kerätty hyvää ja käytännönläheistä tietoa oman juomaveden riskeistä, yleisimmistä kaivotyypeistä, hyvästä kaivosta, hyvän talousveden ominaisuuksista sekä kaivon huollosta ja kunnostuksesta.

Lisätietoja

Oman juomaveden riskit (pdf, 60 KB)

Yleisimmät kaivotyypit (pdf, 73 KB)

Kaivon huolto ja kunnostus (pdf, 74 KB)

Hyvä kaivo (pdf, 86 KB)

Hyvän talousveden ominaisuudet (pdf, 96 KB)