jamk.fi

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Mikä on selvitys?

Selvityksen avulla kartoitetaan nykyinen jäteveden käsittelyjärjestelmä sekä selvitetään sen toimivuus. Selvityksen perusteella arvioidaan kiinteistön jätevesien aiheuttama kuormitus ympäristöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä onko järjestelmän puhdistuskyky riittävä vai täytyykö sitä parantaa.

Miksi ja milloin selvitystä tarvitaan?

Jokaisella haja-asutusalueen rakennetulla kiinteistöllä on oltava selvitys tämän hetkisestä jäteveden käsittelystään. Selvitys tulee aina tehdä kirjallisesti ja säilyttää kiinteistöllä. Selvitys esitetään pyydettäessä viranomaiselle.

Selvityksen tarkoituksena on varmistaa, että myös kiinteistönomistaja/ -haltija tietää miten jätevedet käsitellään kiinteistöllä ja millaisia ympäristövaikutuksia ne voivat aiheuttaa.

Apua selvityksen tekoon

Selvitystyön helpottamiseksi on laadittu lomakkeita ja ohjeita. Sivun alareunasta löydät lomakkeen, jonka huolellisesti täyttämällä sinulla on selvitys, joka täyttää vaatimukset. Selvityksiin tulisi lisäksi liittää peruskarttaote, jossa näkyy kiinteistön sijainti sekä asemapiirros ja piirustukset nykyisestä jäteveden käsittelyjärjestelmästä tai hahmotelma siitä. Liitteeksi tulevassa asemapiirroksessa tulee näkyä rakennusten ja jätevesijärjestelmän lisäksi rajat, purkupaikat, ojat, kaivot ja vesistöt noin 200 metrin etäisyydellä. (Myös naapurien). Mikäli mahdollista, myös salaojien ja maakaapeleiden yms. maan alaisten rakenteiden sijainnit olisi hyvä merkitä. Myös asemapiirrokseen löytyy mallipohja sivun alareunasta.

Selvityksen voi tehdä myös tyhjälle paperille, kunhan siitä löytyvät vaadittavat tiedot

  • Kiinteistön perustiedot
  • Omistajan ja haltijan tiedot, jos haltija eri kuin omistaja sekä yhteystiedot.
  • Kiinteistön sijainti, tilan nimi ja rekisterinumero sekä tilan pinta-ala.
  • (Kaavoitustilanne)
  • Rakennuksen tiedot, käyttötarkoitus, henkilömäärä, huoneistoala, käyttöaika vuodessa.
  • Talousveden saanti ja syntyvät jätevedet.
  • Jätevesien käsittelyjärjestelmän kuvaus, esikäsittely ja varsinainen käsittely.
  • Jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnon ja toimivuuden arviointi.
  • Arvio järjestelmän puhdistustehosta.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi jos kiinteistö on pohjavesialueella, hyvin lähellä rantaa, saaressa, suojelualueella tai muussa erityiskohteessa.

Jos olet ehtinyt laittaa jätevesijärjestelmäsi kuntoon, ennen kuin viranomainen pyytää selvityksiä lähetettäväksi kuntaan, toimii uutta järjestelmää varten tehty suunnitelma selvitysasiakirjana. Huolellisesti tehdystä selvityksestä on apua myös suunnittelijalle, jos järjestelmä aiotaan kunnostaa.

Lisätietoja

Selvityslomakkeet on laadittu "vanhan" jätevesiasetuksen voimassa ollessa, mutta ne ovat edelleen käyttökelpoisia. Keväällä 2017 voimaan tulleet ympäristönsuojelulain muutokset ja uusi jätevesiasetus eivät muuttaneet selvitysvelvollisuutta eikä selvityksen sisältöä. 

Selvityslomake - tulostettava versio (pdf, 194 KB)

Selvityslomake - sähköisesti täytettävä versio (doc, 229 KB)

Selvitysten asemapiirrosliite -pohja (pdf, 50 KB)

Maahanimeyttämön ja maasuodattamon erot (pdf, 364 KB) – avuksi selvityksen tekoon

Järjestelmän kuntotarkastusohje (pdf, 14 KB) - avuksi, kun mietitään onko nykyinen järjestelmä riittävä