Mikä on selvitys?

Selvityksen avulla kartoitetaan nykyinen jäteveden käsittelyjärjestelmä sekä selvitetään sen toimivuus. Tämä on oleellinen tieto myös kiinteistönhaltijalle, jonka tulisi huolehtia järjestelmän toimivuudesta. Selvityksen perusteella arvioidaan kiinteistön jätevesien aiheuttama kuormitus ympäristöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä onko järjestelmän puhdistuskyky riittävä vai täytyykö sitä parantaa?

Jokaisella haja-asutusalueen rakennetulla kiinteistöllä on oltava selvitys tämän hetkisestä jäteveden käsittelystään. Selvitys tulee aina tehdä kirjallisesti ja säilyttää kiinteistöllä. Selvitys esitetään pyydettäessä viranomaiselle.

Apua selvityksen tekoon

Selvitystyön helpottamiseksi on laadittu lomakkeita ja ohjeita. Sivun alareunasta löydät lomakkeen, jonka huolellisesti täyttämällä sinulla on selvitys, joka täyttää vaatimukset. Selvityksiin on hyvä liittää peruskarttaote, jossa näkyy kiinteistön sijainti sekä asemapiirros, josta käy ilmi rakennukset, jätevesien muodostumispaikat, jätevesijärjestelmän osat ja purkupaikka. Myös lähellä sijaitsevat talousvesikaivot on hyvä merkitä piirrokseen. Piirrokseen löytyy mallipohja sivun alareunasta.

Selvityksen voi tehdä myös tyhjälle paperille

Kirjaa muistiin ainakin seuraavat asiat:

  • Omistajan ja haltijan tiedot, jos haltija eri kuin omistaja sekä yhteystiedot.
  • Kiinteistön sijainti (katuosoite), tilan nimi ja rekisterinumero sekä tilan pinta-ala.
  • Rakennuksen tiedot: käyttötarkoitus, henkilömäärä, huoneistoala, käyttöaika vuodessa.
  • Talousveden hankinta ja syntyvät jätevedet (wc, tiski-ja pesukonevedet, suihku, kylpyamme ...).
  • Jätevesien käsittelyjärjestelmän kuvaus, esikäsittely, varsinainen käsittely ja purkupaikka.
  • Jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnon ja toimivuuden arviointi.
  • Arvio järjestelmän puhdistustehosta/ ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi selvityksestä tulee käydä ilmi tieto jätevettä tuottavan rakennuksen sijainnista pohjavesialueella, hyvin lähellä rantaa (100m), saaressa, suojelualueella tai muussa erityiskohteessa.

Huolellisesti tehdystä selvityksestä on apua myös suunnittelijalle, jos järjestelmä aiotaan kunnostaa. Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmä on rakennettu vuonna 2004 tai sen jälkeen, tulisi sinulta löytyä suunnitelma. Et tarvitse erillistä selvitystä, mikäli suunnitelma vastaa olemassa olevaa jätevesijärjestelmää. 

Lisätietoja

Selvityslomakkeet on laadittu "vanhan" jätevesiasetuksen voimassa ollessa, mutta ne ovat edelleen käyttökelpoisia. Keväällä 2017 voimaan tulleet ympäristönsuojelulain muutokset ja uusi jätevesiasetus eivät muuttaneet selvitysvelvollisuutta eikä selvityksen sisältöä. 

Selvityslomake - tulostettava versio (pdf, 194 KB)

Selvityslomake - sähköisesti täytettävä versio (doc, 229 KB)

Selvitysten asemapiirrosliite -pohja (pdf, 50 KB)

Maahanimeyttämön ja maasuodattamon erot (pdf, 364 KB) – avuksi selvityksen tekoon

Järjestelmän kuntotarkastusohje (pdf, 14 KB) - avuksi, kun mietitään onko nykyinen järjestelmä riittävä