jamk.fi

Haja-asutusalueiden jätevesiä koskeva lainsäädäntö

Viimeisimmät muutokset 2017

Ympäristönsuojelulain muutokset ja uusi "jätevesiasetus" tulivat voimaan 3.4.2017 ja toivat tullessaan merkittävän muutoksen kunnostusvelvoitteisiin. Jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnostusvelvoite sidottiin aikaan vain 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla ja pohjavesialueille sijaitsevilla kiinteistöillä. Näillä alueilla sijaitsevien jätevettä tuottavien rakennusten jätevesien käsittely on saatettava laissa määrärtylle tasolle 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla aikaan sidottu kunnostus velvoite poistui. Jätevesijärjestelmä on kunnostettava tarpeen mukaan tai tiettyjen, rakennuslupaa edellyttävien rakennus- tai korjaustöiden yhteydessä.

Aikaisemmat käänteet

Maaliskuussa 2015 jätevesiasetuksen siirtymäaikaa jatkettiin 15.3.2018 saakka. Siirtymäaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka ovat oman jäteveden käsittelyn varassa. Uudisrakennuksille on tehtävä vaatimukset täyttävä järjestelmä jo rakennusvaiheessa.

Edellisen kerran haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin keväällä 2011. Uudistusten yhteydessä kumottiin alkuperäinen, paljon kohua herättänyt jätevesiasetus (542/2003) sekä tehtiin muutoksia ympäristönsuojelulakiin (muutetut kohdat 196/2011) ja annettiin uusi talousjätevesiasetus (209/2011).

Syksyllä 2014 tuli voimaan uudistetu ympäristönsuojelulaki (527/2014), jossa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn vaatimukset pysyivät ennallaan.

Muita haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja asetuksia ovat mm.: Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus ja jätelaki.

Lait ja asetukset löytyvät säädöstietopankki finlex:stä, osoitteesta www.finlex.fi .