jamk.fi

Haja-asutusalueiden jätevesiä koskeva lainsäädäntö

Maaliskuussa 2015 jätevesiasetuksen siirtymäaikaa jatkettiin 15.3.2018 saakka. Siirtymäaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka ovat oman jäteveden käsittelyn varassa. Uudisrakennuksille on tehtävä vaatimukset täyttävä järjestelmä jo rakennusvaiheessa.

Edellisen kerran haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin keväällä 2011. Uudistusten yhteydessä kumottiin alkuperäinen, paljon kohua herättänyt jätevesiasetus (542/2003) sekä tehtiin muutoksia ympäristönsuojelulakiin (muutetut kohdat 196/2011) ja annettiin uusi talousjätevesiasetus (209/2011).

Syksyllä 2014 tuli voimaan uudistetu ympäristönsuojelulaki (527/2014), jossa haja-asutuksen jätevesien käsittelyn vaatimukset pysyivät ennallaan.

Muita haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyviä lakeja asetuksia ovat mm.: Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus ja jätelaki.

Lait ja asetukset löytyvät säädöstietopankki finlex:stä, osoitteesta www.finlex.fi .