Miten voit toiminnallasi varmistaa jätevesijärjestelmäsi toimivuuden?

Olipa kyseessä yksityinen tai kunnan puhdistamo, kaikki muu kuin jätevesi haittaa jäteveden puhdistusta ja voi tukkia järjestelmän. Älä siis kaada viemäriin ruuantähteitä tai ongelmajätteitä, vaatteita tai esineitä ja käytä mahdollisimman mietoja pesuaineita.

KYLLÄ viemäriin

 • ulosteet ja vessapaperi
 • suihku-, tiski- ja pesuvedet

EI viemäriin

 • liuottimia, bensiiniä, klooripitoista pesuainetta, maaleja
 • paperia, kestäviä kuituja, tekstiilejä, sukkahousuja
 • vaippoja, tamponeja, siteitä, korvapuikkoja
 • hiekkaa, maatuvaa talousjätettä, esim. ruuantähteitä ja kuoria
 • maitoa, rasvaa

Järjestelmä vaatii toimiakseen huoltoa

Järjestelmän toimivuuteen ja käyttöikään vaikuttavat ammattitaitoinen suunnittelu ja huolellinen toteutus, mutta myös asianmukainen käyttö, riittävä seuranta sekä oikeanlainen huolto. Jotta jäteveden käsittelyjärjestelmä toimisi, viemäriin on johdettava vain sallittuja aineita ja tärkeimmät huoltotoimenpiteet on suoritettava ajallaan.

Järjestelmän käyttöikä pitenee, kun seuraavista perustoimenpiteistä huolehditaan:

 • Saostussäiliöiden tyhjennys: vähintään 1 kerran vuodessa, tarvittaessa 2 kertaa tai enemmän.
 • Tuuletuksesta huolehtiminen
 • Laitepuhdistamon vaatima huolto: esim. kemikaalin lisäys, lietteen poisto, liikkuvien osien toiminnan seuranta ja tarvittaessa korjaus.
 • Yleissilmäys: rakenteiden kunto
 • Käyttötarkkailu: äänet, hajut

Käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirja

Lainsäädännön mukaan kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet. Niitä noudattamalla saadaan jätevesien käsittelyjärjestelmä toimimaan mahdollisimman hyvin.

Kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden ansiosta kaikki asukkaat osaavat käyttää järjestelmää ja toimia oikein häiriötilanteissa. Käyttö- ja huolto-ohjeet sekä suoritetut huoltotoimenpiteet sisältävä huoltokirja ovat hyödyllisiä myös kiinteistönomistajan vaihtuessa. Näin tieto järjestelmän toiminnasta, normaalista käytöstä sekä mahdollisista ongelmista siirtyy seuraavallekin omistajalle. Huoltokirja onkin arvokas asiakirja kiinteistöä myytäessä, sillä hyvin hoidettu järjestelmä on pitkäikäinen ja siten rahanarvoinen rakennelma.

Huoltokirja sisältää

 • kiinteistönhaltijan/omistajan yhteystiedot
 • jätevesijärjestelmän suunnittelijan tiedot
 • Jätevesijärjestelmän rakentajan tiedot
 • Järjestelmän huollosta vastaavan henkilön/yrityksen tiedot
 • kaikki jäteveden käsittelyjärjestelmälle tehdyt hoito- ja huoltotoimenpiteet
 • toimenpiteiden ajankohdat ja ne suorittaneet henkilöt

Esimerkiksi saostus – tai umpisäiliöiden tyhjennyksistä, tarkastuksista, havaituista vioista ja huoltotoimenpiteistä on hyvä pitää kirjaa, jotta tiedot eivät olisi vain yhden ihmisen muistin varassa. Aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta riippuen kirjaa voi myös pitää saostussäiliöiden pinta- ja pohjalietteen paksuudesta, haju, väri ja sameus asteista sekä jäteveden virtausnopeudesta. Nämä kaikki tiedot antavat kiinteistön omistajalle paremman kuvan siitä, toimiiko jätevesijärjestelmä tarkoituksen mukaisesti ja onko tämän hetkiset huolto- ja hoitotoimenpiteet riittäviä. 

Alla olevista dokumenteista voit ottaa mallia ja koota omaan jätevesijärjestelmääsi soveltuvat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirjan. 

Lisätietoja

Saostussäiliöiden käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 110 KB)

Maahanimeyttämön käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 128 KB)

Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 136 KB)

Täydennettävä käyttö- ja huolto-ohje harvinaisemmille järjestelmille (doc, 56 KB)

Huoltokirjamalli (pdf, 103 KB)