jamk.fi

Miten voit toiminnallasi varmistaa jätevesijärjestelmäsi toimivuuden?

Älä kaada viemäriin ruuantähteitä tai ongelmajätteitä, vaatteita tai esineitä. Olipa kyseessä yksityinen tai kunnan puhdistamo, kaikki muu kuin jätevesi haittaa jäteveden puhdistusta ja voi tukkia järjestelmän.

KYLLÄ viemäriin

 • ulosteet ja vessapaperi
 • suihku-, tiski- ja pesuvedet

EI viemäriin

 • liuottimia, bensiiniä, klooripitoista pesuainetta, maaleja
 • paperia, kestäviä kuituja, tekstiilejä, sukkahousuja
 • vaippoja, tamponeja, siteitä, korvapuikkoja
 • hiekkaa, maatuvaa talousjätettä, esim. ruuantähteitä ja kuoria
 • maitoa, rasvaa

Pesuaineet

Pesu- ja puhdistusaineet rehevöittävät vesistöjä ja voivat hajotessaan muodostaa myrkyllisiä yhdisteitä. Desinfioivat pesuaineet voivat sotkea pienpuhdistamon toiminnan, koska ne tuhoavat myös hyödyllisiä bakteereita. Valitse fosfaatiton pesuaine.

Järjestelmä vaatii toimiakseen huoltoa

Järjestelmän toimivuuteen ja käyttöikään vaikuttavat ammattitaitoinen suunnittelu ja huolellinen toteutus, mutta myös asiamukainen käyttö, riittävä seuranta sekä oikeanlainen huolto. Jotta jäteveden käsittelyjärjestelmä toimisi, viemäriin on johdettava vain sallittuja aineita ja tärkeimmät huoltotoimenpiteet on suoritettava ajallaan.

Järjestelmän käyttöikä pitenee, kun seuraavista perustoimenpiteistä huolehditaan:

 • Yleissilmäys: rakenteiden kunto
 • Käyttötarkkailu: äänet, hajut
 • Saostussäiliöiden tyhjennys: vähintään 1 kerran vuodessa, tarvittaessa 2 kertaa tai enemmän.
 • Tuuletuksesta huolehtiminen
 • Laitepuhdistamon vaatima huolto: esim. kemikaalin lisäys, lietteen poisto, liikkuvien osien toiminnan seuranta ja tarvittaessa korjaus.

Jos mahdollista, huollosta kannattaa tehdä sopimus joko laitevalmistajan tai alan yrityksen kanssa. Tällöin laitteet huolletaan säännöllisesti ja ne toimivat mahdollisimman kauan ja tehokkaasti.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Lainsäädännön mukaan kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet. Niitä noudattamalla saadaan jätevesien käsittelyjärjestelmä toimimaan mahdollisimman hyvin.

Kirjallisten käyttö- ja huolto-ohjeiden ansiosta kaikki perheenjäsenet tai vuokralaiset osaavat käyttää järjestelmää ja toimia oikein häiriötilanteissa. Käyttö- ja huolto-ohjeet sekä suoritetut huoltotoimenpiteet sisältävä huoltokirja ovat hyödyllisiä myös kiinteistön omistajan vaihtuessa. Näin tieto järjestelmän toiminnasta ja mahdollisista ongelmista siirtyy seuraavallekin omistajalle.

Myös huoltokirja tarvitaan

Järjestelmille tehtävistä perushuolloista sekä korjaus- ja muutostöistä on  pidettävä kirjanpitoa. Huoltokirja on näppärä asiakirja tähän tarkoitukseen. Huoltokirja on arvokas asiakirja myös kiinteistöä myytäessä, sillä hyvin hoidettu järjestelmä on pitkäikäinen ja siten rahanarvoinen rakennelma.

Huoltokirja sisältää

 • kiinteistön yhteystiedot
 • kiinteistön omistajan yhteystiedot
 • jätevesijärjestelmän suunnittelijan tiedot
 • Jätevesijärjestelmän rakentajan tiedot
 • Järjestelmän huollosta vastaavan henkilön tiedot
 • kaikki jäteveden käsittelyjärjestelmälle tehdyt hoito- ja huoltotoimenpiteet
 • toimenpiteiden ajankohdat ja ne suorittaneet henkilöt

Esimerkiksi saostus – tai umpisäiliöiden tyhjennyksistä, tarkastuksista, havaituista vioista ja huoltotoimenpiteistä on hyvä pitää kirjaa, jotta tiedot eivät olisi vain yhden ihmisen muistin varassa. Aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta riippuen kirjaa voi myös pitää saostussäiliöiden pinta- ja pohjalietteen paksuudesta, haju, väri ja sameus asteista sekä jäteveden virtausnopeudesta. Nämä kaikki tiedot antavat kiinteistön omistajalle paremman kuvan siitä, toimiiko jätevesijärjestelmä tarkoituksen mukaisesti ja onko tämän hetkiset huolto- ja hoitotoimenpiteet riittäviä. Sivun alareunasta löydät huoltokirjamallin, jonka voit tulostaa tai josta voit ottaa mallia tehdäksesi oman. Voit myös kysyä laitevalmistajilta heidän tuotteelleen laadittua huoltokirjapohjaa.

Alla olevista dokumenteista voit ottaa mallia ja tehdä juuri omaan jätevesijärjestelmääsi soveltuvat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirjan. 

Lisätietoja

Saostussäiliöiden käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 110 KB)

Maahanimeyttämön käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 128 KB)

Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje (pdf, 136 KB)

Täydennettävä käyttö- ja huolto-ohje harvinaisemmille järjestelmille (doc, 56 KB)

Huoltokirjamalli (pdf, 103 KB)