Materiaalia

Hanke tuottaa materiaalia tunne-ja turvataitokasvatukseen lapsille, heidän vanhemmilleen ja ammattihenkilöille. Uutta materiaalia esitellään tällä sivulla. Tutustu alla oleviin teoksiin aiheesta.

Lue lisää lapsiasiavaltuutetun ja Kasvun kumppanit.fi -sivustolta.

Tutustu Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Turvataidot tulevaisuuden opettajan taitoina -koulutushankkeen blogiin ja Turvataidot-työkirjaan.

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi – moniammatillista yhteistyötä lapsen ja perheen parhaaksi

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään

Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen & Tuija Valkonen

Huolestuin - mitä teen?

Ohjeistuksia ja työvälineitä ammattilaiselle lapseen liittyvän huolen tilanteisiin

Tunne- ja turvataitokasvatus  saattaa rohkaista lapsia kertomaan huolistaan ja peloistaan luotettaville aikuisille. Tällaisiin tilanteisiin  ammattilaisten on hyvä varautua etukäteen. Seuraavassa on ohjeistuksia ja työvälineitä tilanteisiin, joissa lapsen kanssa päivittäin työskentelevä lähityöntekijä havaitsee tai kuulee lapsen kertomana jotakin, joka herättää hänessä huolen.

Johdanto
Lapsen kanssa puhuminen
Lapseen liittyvän huolen puheeksi ottaminen huoltajien kanssa
Toimintaohje lapsen kanssa työskenteleville
Huolen vyöhykkeet
Kun lapsi on menossa poliisin kuultavaksi
Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitojen vahvistamiseksi
Tilanneanalyysi

Ohjeet löytyvät myös uudistetusta Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaalista (Lajunen, K., Andell, M. & Ylenius-Lehtonen, M. (2015). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sirpa Valkama ja Riitta Ala-Luhtala (toim.):

Tunne- ja turvataidot osaamiseksi Tunne- ja turvataidot

Julkaisussa käsitellään tunne- ja turvataitoaiheita ihmisoikeuksien, erityisesti lasten oikeuksien näkökulmasta. Julkaisussa on tutkimustietoa lapsiin kohdistuneesta kaltoinkohtelusta, lapsen kuulemisesta ja lapsen osallistamisesta, tunne- ja turvataitokasvatuksesta, turvakeskustelusta sekä tunne-ja turvataitokoulutuksesta ammattihenkilöille.

Lue tästä

Pirjo Lahtinen, Helvi Oikari ja Elina Ristimäki:

Turvataitoja oppimaan – ryhmämalleja ja materiaaleja turvataitokasvatukseen

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itsensä tuntemista, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjata muodostamaan hyviä kaverisuhteita. Tutustu Onerva Mäen koulun turvataitokasvatuksen materiaaleihin.

Lue tästä

Turvataitokasvatuksen oppimateriaali - sähköiset tehtävät:

Tule tekemään tunne- ja turvataitojen verkkotehtäviä yhdessä Turre-koiran kanssa. Ota myös vanhempasi mukaan!

Sähköiset tehtävät

 

 

Jussi Aaltonen:

Turvataitoja nuorilleTurvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. 

Turvataitoja nuorille -oppaan tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan nuoren omia voimavaroja, lisätään tietoa seksuaalioikeuksista sekä tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Samalla vahvistetaan nuoren keinoja puolustaa itseään väkivaltaa, häirintää ja seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan.  

Lue tästä

 

Kaija Lajunen et al.:

Turvataitoja lapsilleTurvataitoja lapsille.Turvataitokasvatuksen oppimateriaali.

Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja, taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. Turvataitoja lapsille -aineisto soveltuu lasten ja perheiden kanssa työskentelevien käyttöön mm. kouluihin, päivähoitoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin. 

Turvataitokasvatuksen materiaali ohjaa lapsia ja aikuisia varautumaan turvataitoja vaativiin hankaliin tilanteisiin ja tutustuttaa keinoihin selviytyä niistä. Aineisto sisältää myös tietoa ja välineitä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä moniammatilliseen toimintaan. Kirja on tuotettu turvataitotyötä kehittäneessä moniammatillisessa verkostossa. Kirjoittajat ovat lasten turvataitojen vahvistamiseen perehtyneitä opettajia, kasvattajia ja psykologeja.

Lue tästä

Anne Torvinen, Hanna Huhtala:

Opas turvalliseen lapsuuteen

Lue tästä (pdf).

 

Siru Helama: Pidän huolta itsestäni

Turvataitoja kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Lue tästä (pdf). 

 

Pelastakaa lapset: Suojele minua kaikelta

Tietoa internetin ja digitaalisen median osuudesta lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön lasten kanssa ja heidän hyväkseen toimiville ammattilaisille. Lue tästä (pdf).  

Katri Ryttyläinen & Leila Virolainen:

Lupa puhua

Asiakkaan ja potilaan seksuaaliohjaus hoitotyössä. Lue tästä (pdf). 

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään – täydennyskoulutuksen kehittämistehtäviä