Projektin toiminta tapahtuu kuudessa eri työpaketissa (vastuullinen organisaatio):

 

1: Projektin hallinta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

2: Valmistelu ja tapausanalyysi (College on Nursing Jesenice) 

3: Monikulttuurisen valmennusohjelman suunnittelu ja pilotointi (Saxion University of Applied Sciences)

4: Laadunvarmistus (Lahden ammattikorkeakoulu)

5: Viestintä ja tiedon levittäminen (University of Zagreb)

6: Tulosten hyödyntäminen (Tartu Health Care College)