Hyvät työtoverit ja yhteistyökumppanit!

Tervetuloa Sarana-hankkeen loppuseminaariin 4.2.2013 klo 8-16 Jyväskylän yliopistolle saliin MaA211.

Sarana-hankkeessa on kehitetty moniammatillista asiakastyötä sekä sosiaalialan ja psykologityön käytännön opetusta. Kokemuksistaan hankkeessa tehdystä työstä kertovat mm. käytännön asiakastyön tekijät Jyväskylän kaupungin sosiaali – ja perhepalveluista sekä JAMKin ja JY:n lehtorit. Iltapäivän annista vastaa THL:n tutkimusprofessori Tom Arnkil, joka puhuu verkostotyön ja dialogisuuden teemoista.