SARANA-hanke luo moniammatillisen sosiaalialan oppimisen ja kehittämisen areenan, joka kokoaa yhteen Keski-Suomen maakunnan sosiaalialan koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän toimijoita. Hankkeen aikana 1.4.2010 – 31.3.2013 kehitetään sosiaalialan asiakastyön menetelmiä ja käytäntöjä erityisesti sosiaaliasemien sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen sekä psykososiaalisiin palveluihin.

SARANA-hankkeen avulla

  • synnytetään sosiaalialan moniammatillisia asiakastyön innovaatioita
  • tuotetaan laadukkaita sosiaalialan palveluja
  • integroidaan koulutuksen ja työelämän yhteistyötä
  • varmistetaan sosiaalialan osaamisen kehittymistä ja siten työvoiman saatavuuden turvaamista

Tulevia tuotoksia sosiaalialalle

  • työelämän ja koulutuksen yhteistyön uusi oppimis- ja kehittämisareena ja toimintamalli
  • työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat reflektiiviset ja kokemukselliset oppimiskäytännöt ja koulutusmateriaali
  • työelämä- ja käytäntölähtöisyyttä tukevat palvelutuotteet (mm. moniammatillinen verkostotyö ja siihen kytkeytyvä moniammatillinen tilannearvio ja sen dokumentointi)
  • työelämälähtöiseen tiedonmuodostukseen liittyvä käytäntötutkimus, opas moniammatilliseen tilannearvio- ja verkostotyötyöskentelyyn
  • teemaan kytkeytyvä työelämälähtöinen asiantuntijapankki ja asiantuntijavaihdon ja vertaistuen malli
  • koulutuspaketti toimivien käytäntöjen levittämiseksi

 

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja perhepalvelut

Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiaalityö

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätietoja

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja päärahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

SARANAa hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.


Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto 

Vipuvoimaa EU:lta

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus