Yhä useampi kaupunkilainen omistaa metsiä ja omatoiminen metsänhoito tarvitsee omat välineensä toimintamallien muuttuessa. Keveiden koneiden käyttömahdollisuuksia metsänhoidossa tulee avata niin metsänomistajille kuin metsäpalveluyrityksille.

Kevyet koneet metsänhoidossa – tutkimus - ja tiedotushanke

 

kuva-keuruulta

Hyvin hoidettu metsä tuottaa paitsi puun myyntituloja, myös hyvinvointia ja maisemallista arvoa.

Metsänhoitoa voidaan tehostaa koneellistamalla hoitotöitä, mutta kasvavan metsän kasvualustaa tulee samalla suojella. Isojen metsätyökoneiden tehokkuutta tarvitaan päätehakkuissa, mutta kevyemmät ratkaisut voivat tarjota vaihtoehtoja varhaisempien vaiheiden metsänhoitoon taimikon istutuksesta harvennukseen.

Kevyistä metsätyökoneista tarvitaan lisää tutkittua ja testattua tietoa, joka tulee saada metsänomistajien ja kaikkien metsäalan toimijoiden tietoon. Kustannustehokkaiden mahdollisuuksien esille nostaminen luo pohjaa laitevalmistajien uusille innovaatioille, tuo metsänomistajille vaihtoehtoja metsänhoitoon ja aktivoi heitä omatoimisuuteen sekä tuo uusia työllistymismahdollisuuksia urakoitsijoille.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt kevyisiin koneisiin metsänhoidossa liittyvän tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuden.

Tutkimuksen kautta tuotetaan hyödyllistä ja rahanarvoista tietoa metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, laitevalmistajille, metsänhoitoyhdistyksille ja kaikille metsien hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Tutkimuksessa selvitetään kevyiden koneiden ja niihin liitettävien lisälaitteiden nykyinen käyttö ja käyttökelpoisuus, käytön taloudellinen tehokkuus ja muut mahdolliset hyödyt metsänhoitotyön eri vaiheissa sekä jaetaan avoimesti tietoa tutkimustuloksista. Metsänomistajien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön tuotetaan opas kevyistä koneista metsänhoidossa.

Tavoitteet

 Tavoitteena on:

  • selvittää keveiden koneiden ja niihin liitettävien lisälaitteiden nykyinen käyttö, käytettävyys, käytön taloudellinen tehokkuus ja muut mahdolliset hyödyt metsänhoitotyön eri vaiheissa
  • tiedottaa tutkimustuloksista kohderyhmille
  • vaikuttaa metsänomistajien ja metsäpalveluyritysten asenteisiin metsänhoidosta ja siinä käytettävistä työkoneista

Asenneilmapiirin muutoksella pyritään metsänhoidon lisäämiseen, tehostamiseen ja monipuolistamiseen keveitä työkoneita hyödyntämällä. Tällä on välillinen vaikutus niitä valmistavien yritysten kasvuun ja yrittäjyyden lisääntymiseen alalla.

Tuotokset

Hankkeen tuotoksena syntyy esiselvitys metsänhoitoon soveltuvien keveiden koneiden ja niiden lisälaitteiden nykykäytöstä, käyttömahdollisuuksista ja käytettävyydestä sekä niiden käytön kannattavuudesta metsänhoidon eri työvaiheissa.

Tutkimustiedon pohjalta kootaan Kevyet koneet metsänhoidossa – opas, jossa kerrotaan kansantajuisesti ja selkeästi kevyiden koneiden käyttömahdollisuuksista metsänhoidossa. Opasta voidaan hyödyntää koulutusmateriaalina alan oppilaitoksissa ja metsäpalveluyrittäjien kouluttamisessa. Tutkimustuloksia hyödynnetään lisäksi kevyitä koneita valmistavien yritysten tuotekehitysprojekteissa.

Tutkimustuloksista tiedotetaan järjestämällä mm. alueellisia seminaareja ja tapahtumia, rakentamalla aihepiirille omat internet-sivut sekä kirjoittamalla lehtiartikkeleita.

Aikataulu

1.9.2013–31.12.2014

Hankkeen toteuttajat

Ajankohtaista

23.5.2014

Työnäytös

Tiistai 27.5.2014 klo 13–15
Ampialantie, Keuruu
Keuruulta 10 km Petäjäveden suuntaan, opastus valtatieltä 23

Tervetuloa tutustumaan kevyiden koneiden käyttöön kasvatuslannoituksessa ja kuulemaan tietoiskuja taimikonhoidosta!

Päivässä mukana

  • Keljon Konehuolto Oy
  • Ultratec Oy
  • Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi
  • TTS Työtehoseura
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tarjolla nokipannukahvit ja makkaraa!

 

11.4.2014

Yleisöpäivä

Perjantai 2.5.2014 klo 12-16
Nokka-yhtiöt, Teollisuustie 4, Muurame 

Tervetuloa tutustumaan kevyisiin koneisiin metsänhoidossa!

Päivässä mukana:

Tarjolla kahvia ja makkaraa!

 

26.2.2014

Työnäytös

Kevyet koneet metsänhoidossa

Keskiviikko 5.3. klo 13-15

Keuruu, opastus Valtatie 23:n ja Jukojärventien risteyksestä (kävelymatkaa 1 km) 

Tule tutustumaan mönkijöiden, tukkikärryjen ja pienmetsäkoneen käyttöön metsänhoidossa!

Päivässä mukana

Tarjolla nokipannukahvit ja makkaraa!

 

24.2.2014

Metsänomistajakysely saavutti suuren suosion

Kevyet koneet metsänhoidossa –hanke kyseli metsänomistajilta kokemuksia ja mielipiteitä metsien hoidosta. Kysely tavoitti 11 613 metsänomistajaa Keski-Suomen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueilla.

Vastauksia kyselyyn saatiin huimat 2754, eli vastausprosentti oli 23,7 %. Metsänomistajien halusta kertoa näkemyksiään kertoo sekin, että avoimissa vastauksissa oli haluttu antaa paljon tietoa: esimerkiksi keveiden koneiden käyttöön liittyviä etuja kommentoi 1562 vastaajaa.

Vastaajilla oli halukkuutta sijoittaa kertainvestointina metsänhoito- ja hakkuutyössä tarvittavaan koneisiin ja kalustoon yhteensä 13,5 miljoonaa euroa, joten kyselyn tulokset tulevat olemaan kiinnostavia myös kaupallisesti.

Kyselyn tulosten analysointi on meneillään, ja tuloksista tullaan kertomaan hankkeen sivuilla.

 

 

Ympäristöministeriö tiedottaa 29.4.2013 16.21

Maastoliikennelain joukkoistamisen toinen vaihe käyntiin

MetsäMaastoliikennelain uudistamiseen liittyvä joukkoistaminen etenee toiseen vaiheeseen. Nyt käynnistyvässä toisessa vaiheessa etsitään ratkaisuja osallistujien aiemmin esittämiin maastoliikenteen ja sen sääntelyyn liittyviin ongelmiin. Toinen vaihe jatkuu aina kesäkuun 21. päivään saakka verkkoalustalla suomijoukkoistaa.fi.

Tavoite on avoimen hallinnon periaatteiden mukaan kerätä monipuolisesti kokemuksia, ehdotuksia ja tietoa maastoliikennelain uudistuksen mahdollista jatkovalmistelua varten. Menetelmää, jossa ihmiset kutsutaan osallistumaan ongelmien ratkaisemiseen ja ideoiden esittämiseen verkossa, kutsutaan joukkoistamiseksi.

Lue koko tiedote

Pellinen Aimo

Pellinen Aimo

Asiantuntija, Specialist
Teknologia TKI, Research and Development
Teknologia, School of Technology
+358504080189
Näytä lisää
Tutkinnot:
M.Eng.
Parviainen Miikka

Parviainen Miikka

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358405469014
Näytä lisää