Koulutukset

Hankkeen toteutusaikainen koulutustarjonta löytyy osoitteesta hinkalo.fi ja sieltä > koulutukset - koulutustarjonta. Viimeisen toimintavuoden 2012-2013 hintoja oli laskettu niin, että koulutuspäivät olivat maksuttomia, opintomatkat maksavat 20 €/hlö/pvä ja pienryhmät 50 €/tila.

Hankkeen koulutuspäivät olivat sekä yksittäisiä päiviä että useamman päivän koulutuksia, jotka muodostivat yhtenäisen paketin. Koulutuspäivän hinta oli keskisuomalaiselle 30 €/henkilö (alv 0%).

Koulutuksen teemoja olivat mm:  

• investoinnin suunnittelu ja hallinta
• rakennusprosessin suunnittelu ja läpivienti
• eläinten jalostus, terveys ja hyvinvointi
• ruokinta
• yrityksen talouden hallinta.

Opintomatkat

Opintoretket kohdistuivat kotimaassa erilaisiin navettakohteisiin ja kohteet valitaan päivän (päivien) teemaan sopiviksi. Yhden päivän kotimaan opintomatka maksoi keskisuomalaiselle n. 40 €/henkilö (alv 0%). Useamman päivän matkat hinnoiteltiin matkakohtaisesti, samoin ulkomaanmatkat. Ulkomaan opintomatkat kohdistuivat Keski-Eurooppaan ja niillä tutustuttii Suomen oloissa harvinaisempiin ratkaisuihin.

Pienryhmät

Kokosimme pienryhmiä eri puolille Keski-Suomea haluttujen aiheiden mukaisesti. Pienryhmä kokoontui sovitun aikataulun mukaisesti. Koulutuspakettiin sisältyi sekä asiantuntijoiden alustuksia, tilakäyntejä että tilakohtaista neuvontaa. Hinta määräytyi käytettävien asiantuntijoiden ja kokoontumiskertojen mukaan, yleensä 120 € /tila (alv 0%). Tällaisessa ryhmässä voitiin esim. miettiä naudanlihantuotannon aloittamista, maitotuotoksen parantamista, vasikan olosuhteita tai valkuaisen lisäämistä rehuntuotantoon.

Tukitiimitoiminta

Tärkeä osa hanketta oli tukitiimitoiminta (pdf, 259 KB), jossa yrittäjä toi oman hankeideansa asiantuntijoiden arvioitavaksi. Investointia voi miettiä esimerkiksi tällaisen investointikaavion (pdf, 138 KB) kautta. Asiantuntija-tiimi koostui sekä JAMKin henkilökunnasta että muiden organisaatioiden edustajista. Riippuen yrittäjän omista tarpeista painotettiin tiettyjä osaamisalueita tukitiimissä. Tiimiin pyrittiin saamaan mukaan kolmesta neljään henkilöä, jotka tukevat yrittäjää prosessin aikana. Tarpeen vaatiessa hankittiin tukitiimin ulkopuolista osaamista. Tukitiimin asiantuntijat edustivat mm. rakentamisen, talouden, tekniikan, eläinlääkinnän ja ympäristön aloja. Hinta määräytyi käytettävien asiantuntijoiden ja kokoontumiskertojen mukaan. Täältä löydät tukitiimin mainoksen (pdf, 492 KB).

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin (pdf, 2,4 MB), hyödynnä tätä investoinnin suunnittelussa!