KEVÄT -hankkeen tavoite

 1. on toimia TE-hallinnon, kunnan peruspalveluiden, palveluntuottajien, oppilaitosten ja välityömarkkinahankkeiden välisen yhteistoiminnan rakentajana
 2. tarjota hankkeille ilmaista koulutusta ja näin tukea hankkeiden toimintaa siten, että hankkeista muodostuu työllistämistä tukeva kehittämiskokonaisuus
 3. kehittää toimijoiden kanssa yhteistyössä palvelukokonaisuuksia siten, että keskisuomalaisille välityömarkkinoille syntyy osaamista tukevia käytänteitä ja siirtymiä avoimille työmarkkinoille
 4. vahvistaa alueellisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimintamallien ja työllisyystyöryhmien työskentelyä
 5. tarjota hankkeille yhteinen viestin (sähköinen uutiskirje) sidosryhmäviestintään sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen
 6. tukea maakunnan työllisyysstrategiaa (Toimivat työmarkkinat-ohjelma-asiakirja) ja toteuttaa strategisesti tärkeää kehittämistyötä

Työllistämisen toimijoiden yhteistyön avulla projektin tuloksena:

 1. työllistämisen toimijoiden työnjako selkeytyy ja syntyy sopimuksiin perustuvia toimintatapoja, jotka ovat alueellisesti uusia, ja tukevat valmentavan työotteen ja palveluiden laadun vahvistumista aktivointi- ja työllisyyspalveluissa
 2. välityömarkkinahankkeet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jolloin parannetaan työllistämistoimien vaikuttavuutta
 3. työllistämisen toimijoiden verkosto, joka tuntee toimijat ja kykenee tunnistamaan työllistymistä edistäviä ratkaisuja
 4. Toimivat työmarkkinat-ohjelma-asiakirjan päivittäminen välityömarkkinoiden osalta, yhteistyössä OSAT-ryhmän ja ELY-keskuksen kanssa
 5. tuotetaan työllistämisen prosessin teemakohtaisiin erityiskysymyksiin perustuvia opinnäytteitä, esitelmiä sekä artikkeleita