Tutkimuksen mukaan neljännes kahdeksasluokkalaisista suomalaisista nuorista on ylipainoisia tai lihavia. Lihavat suomalaisnuoret ovat entistä lihavampia ja ylipainoisten nuorten osuus on kolminkertaistunut kolmen viime vuosikymmenen aikana. Lihavuuteen liittyy merkittäviä terveysriskejä ja se heikentää elämänlaatua. Lihavuuden ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää, koska nuoruudessa alkaneella lihavuudella on taipumus jatkua aikuisikään. Ylipainon huomioon ottaminen ja elintapamuutokseen kannustaminen auttavat osaltaan myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Lihavuuden ehkäisy ja hoito perustuvat elintapamuutosten tukemiseen ja ne edellyttävät koko perheen halukkuutta muutosten toteuttamiseen.

(Käypä hoito 2012)

Keski-Suomessa nuorten lihavuuden ennaltaehkäisyyn liittyvien palveluiden määrä ja laatu vaihtelevat asuinpaikkakunnan ja perheen aktiivisuuden mukaan. Tästä on syntynyt tarve luoda haja-asutusalueen kunnille toimiva nuorten lihavuuden ennaltaehkäisyn ja ylipainon hoidon ryhmäohjauksen konsepti. Ohjauksessa hyödynnetään etäisyyksien vuoksi videoneuvottelutekniikkaa.

Vakiintuneissa hoitokäytännöissä terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole kontaktia nuoreen ja hänen perheeseensä poliklinikkakäyntien välillä. Videoneuvotteluyhteys mahdollistaa yhteydenpidon perheeseen myös vastaanottokäyntien välillä tehostaen elämäntapaohjausta ja motivoiden perhettä pysyvään muutokseen.