JAMKissa on kehitetty 2012-2013 verkossa toteutettavaa ryhmäohjausmallia nuorten ylipainon hoitoon ja lihavuuden ennaltaehkäisyyn. Ohjauksen tavoitteena on tukea terveellisten elämäntapojen sisällyttämistä nuoren arkeen.

 

Tapahtumat