Tämän kehittämisprojektin päätavoitteena on luoda nuoren lihavuuden ennaltaehkäisyyn ja ylipainon hoitoon interaktiivinen ryhmäohjauksen toimintamalli. Mallia kehitetään siten, että sitä on jatkossa mahdollista hyödyntää myös muiden ryhmien ohjauksessa.

Ryhmäohjauksen on todettu olevan vaikuttava keino tukea nuorta painonhallinnassa. Ryhmässä tapaaminen ei ole aina kuitenkaan mahdollista esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi. Interaktiivisen ryhmäohjauksen avulla nuori ja hänen perheensä saavat vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta perheiltä sekä tietoa ja kannustusta terveydenhuollon ammattilaisilta.

IIRO on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama projekti. Päärahoittajana toimii Keski-Suomen liitto. ksshp 

Kehittäjäpartnereina projektissa ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastentautien
poliklinikka sekä Keski-Suomen seututerveyskeskus.

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomen Liitto