International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF on Maailman terveysjärjestön (WHO) luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (WHO 2001). Toimintakyvyllä tarkoitetaan laajaa ja kokonaisvaltaista näkemystä ihmisen selviytymisestä hänelle tärkeistä arjen toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää ja toimii.

Toimintakyvystä ja ICF:stä löytyy ajankohtaista tietoa THL:n kotivuilta. Lisäksi kansallinen ICF-verkosto (Innokylä) on ICF:n oppimista, kehittämistä, tutkimista sekä käyttöönottoa varten.

Näiltä ICF-kotisivuilta löytyy tietoa JAMKin ICF-projektista ja sen aikana kehitetyistä ICF:n käyttöottoa tukevista menetelmistä:

Lisäksi TOIMIA-tietokannan suositusta selkäydinvamman saaneiden henkilöiden toimintakyvyn arvioinnista päivitetään vuoden 2015 aikana lisäämällä sinne projektin aikana arvioidut mittarit. 

ICF suomennos

ICF suomennos julkaistiin Stakesin toimesta vuonna 2004. ICF-kirja samoin kuin siitä vuonna 2014 julkaistu lyhyt versio (ICF-taskukirja) on tilattavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta.

> Siirry THL:n verkkokirjakauppaan

Lisätietoja

Paltamaa Jaana

Paltamaa Jaana

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358505365459
Näytä lisää