Ajankohtaista yhteistyöverkoston toiminnasta (4.2.2013)

THL:n ICF-verkosto

THL on perustanut ICF-verkoston, joka yhdistää toimijoita, joiden kiinnostuksena on ICF-luokituksen oppiminen, kehittäminen, tutkimus ja käyttöönotto. Yhteyshenkilönä on Heidi Anttila (varalla Päivi Nurmi-Koikkalainen). Tieto ICF-verkoston sähköpostilistasta ja sille liittymisestä on vammaisasioiden oppimisverkoston sivulla innowikissä, kohdassa ICF-verkosto.

ICf eLearning Tool tilannepäivitys

ICF Research Branch päivittää ICF-luokituksen itseopiskelumateriaalin (ICF eLearnijng Tool, http://icf.ideaday.de/en/index.html) sisältöä yhdessä WHO:n kanssa. Päivitetty englanninkielinen materiaali valmistuu kesän 2013 aika ja sen suomentaminen toteutetaan syksyllä 2013. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti suomennosta pilotoidaan ICF-hankkeen aikan kolmessa kuntoutuskeskuksessa ja THK:n innopajassa. Suomennettu itseopiskelmateriaali tullaan julkaisemaan WHO:n sivuilla keväällä 2014.

WHODAS 2.0

WHODAS 2.0 on geneerinen ja käytännöllinen työkalu toimintakyvyn arviointiin. Se on saatavilla englanninkielisenä WHO:n sivuilta (http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/)seitsemänä eri versiona. Näiden suomentainen on alkanut Jamkissa (Jaana Paltamaa) keväällä 2013. Suomenetut lomakkeet tullaan julkaisemaan Jamkin julkaisusarjassa ja TOIMIA-tietokannassa.

WHODAS 2.0 mitta toimintakykyä väestössä tai käytännön työssä kuudella osa-alueella:

  1. Kognitio – ymmärtäminen ja kommunikointi
  2. Liikkuminen – käveleminen ja liikkuminen kulkuneuvoilla
  3. Itsestä huolehtiminen – hygieniasta huolehtiminen, pukeutuminen, syöminen ja staying alone
  4. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa
  5. Keskeiset elämänalueet – kotityöt, vapaa-aika, työ ja opiskelu
  6. Osallistuminen – yhteisön ja yhteiskunnan toimintoihin osallistuminen.