Fokus työhyvinvoinnin johtamiseen! 1.3.2020 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) KUURA - Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä 1.3.2020 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) AKO - Vankien työllistymisen edistäminen ammatilliseen kuntoutukseen ohjausprosessia kehittämällä 1.2.2020 - 31.7.2022 KELA Kansaneläkelaitos CopaGloba - Learning to coparent: A longitudinal, cross-national study on construction of coparenting in transition to parenthood 1.9.2019 - 31.8.2023 Suomen Akatemia PA-MU -kotihoitoon - Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla 1.9.2019 - 31.12.2021 Työsuojelurahasto Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta 1.9.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) KoKemus - Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla 1.8.2019 - 31.12.2021 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation 1.4.2019 - 31.3.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) VerKo - Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa 1.2.2019 - 31.3.2021 Työsuojelurahasto ViReä - Virtuaalitodellisuus merkityksellisyyden ja aktiivisena vanhenemisen mahdollistajana palvelukotiympäristössä 11.1.2019 - 30.6.2020 säätiöt Näytä lisää