DigiosaaVa - Digitaalista osaamista ja digiosallisuutta valmennuksen keinoin 1.10.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) MUTKA - Muutoskyvykkyyttä ja työhyvinvointia yrityksille koronasta selviytymiseksi 1.10.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa 1.10.2021 - 31.8.2023 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) SaSU Sairaanhoitajan integroituminen Suomalaiselle Urapolulle 1.9.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) KEXRI - Keskisuomalainen XR-osaamisen innovaatioekosysteemi 1.5.2021 - 30.4.2023 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) OSU - Opettajaksi Suomeen 1.4.2021 - 31.12.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Tuettu osuuskunta 1.4.2021 - 30.6.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) FUDIX - Future Digiexperts 1.3.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) MUSE - Musiikin etäopettamisen, etäesittämisen ja etätuottamisen matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisut 1.3.2021 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) PARK – Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta 1.3.2021 - 31.8.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Systeeminen johtaminen teollisuudessa 1.3.2021 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) JoPo - Joustavia polkuja työelämään 1.2.2021 - 30.6.2023 Muu kansallinen INPRO - Interprofessionalism in action! Aligning interprofessional education and collaboration in practice, using promising regional experiences for international exchange 1.1.2021 - 31.12.2023 Erasmus+ Key Action 2 OHKE - Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen 1.1.2021 - 31.12.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) AccelEd - Accelerating Master and PhD level nursing education development in the higher education system in Kazakhstan 15.11.2020 - 14.11.2023 Erasmus+ Key Action 2 ERM – Engagement Readiness Monitor 1.11.2020 - 31.10.2022 Erasmus+ Key Action 2 Developing 21ST Century skills in Nepal 1.9.2020 - 31.8.2024 Opetushallitus HEI ICI Kotopaikka2 - Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun 1.9.2020 - 30.9.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) MOPEDE - Capacity Building for Modernizing TVET Pedagogy in Ethiopia 1.9.2020 - 31.8.2024 Opetushallitus HEI ICI MYORCO - My Operating Room Nurse Coach 1.9.2020 - 31.8.2023 Erasmus+ Key Action 2 SIENHA - Strategic Innovative Educational Network for Healthy Ageing 1.9.2020 - 31.8.2023 Erasmus+ Key Action 2 Theory-Practice Balance in Teacher Education (HEI ICI Mozambique) 1.9.2020 - 31.8.2024 Opetushallitus HEI ICI Vanhuspalveluiden johtaminen 1.9.2020 - 31.8.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Virtual Leaders - Virtuaalijohtamisella tuottavuutta ja työhyvinvointia 1.9.2020 - 31.8.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Youth Guidance Center Coordinator Training 1.9.2020 - 31.8.2022 Erasmus+ Key Action 2 UJOPK Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju OsaajaKS 1.8.2020 - 31.7.2023 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) OHTO+ - Ohjauksen tehostaminen digi- ja verkkopalveluja hyödyntämällä 1.6.2020 - 31.10.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 1.5.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä 1.3.2020 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Naiset tasa-arvoisesti työuralle - NAU! 1.3.2020 - 31.8.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Mitigate the Impact of Fourth Industrial Revolution on Indian Society: EDUcationREFORM for Future and In-Service School Teachers 15.1.2020 - 14.1.2023 Erasmus+ Key Action 2 MUSAE - Multidisciplinary Skills for Artists’ Entrepreneurship 15.1.2020 - 14.1.2023 Erasmus+ Key Action 2 Strengthening the Capacities and Efficiency of the Security Academy – Albania 13.1.2020 - 31.5.2022 Twinning RescEWE - Resilience and rescue skills for SME's, strengthening Early Warning Europe 1.1.2020 - 31.3.2022 Erasmus+ Key Action 3 Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal 15.11.2019 - 14.11.2022 Erasmus+ Key Action 2 The TEAMS Project: Teaching Entrepreneurship Advancing the Maritime Sector 1.11.2019 - 31.10.2022 Muu EU-rahoitus DIG-IT - Digital Education Initiatives and Timely Solutions for the Universities and Healthcare Industries 1.9.2019 - 31.8.2022 Erasmus+ Key Action 2 Fit for 4.0 - Training Teachers and Trainers to the 4.0 paradigm 1.9.2019 - 31.8.2022 Erasmus+ Key Action 2 Hessen - Teaching and Learning in Heterogenous Classes 1.9.2019 - 28.2.2022 Erasmus+ Key Action 2 PULSE - Promoting smart specialization oriented adult learning pathways in small and medium enterprises 1.9.2019 - 28.2.2022 Erasmus+ Key Action 2 E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) 1.8.2019 - 31.8.2021 Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 30.4.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 1.4.2019 - 30.11.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke 1.4.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TESSU 2 – Aitoon monialaiseen yhteistyöhön ja ohjausosaamiseen ohjaamoissa 1.4.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille 1.1.2019 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practices / Pro-VET 15.11.2018 - 14.11.2022 Erasmus+ Key Action 2 Mobility for vocational education and training 1.10.2018 - 30.9.2020 Erasmus+ Key Action 2 Oppijan oikeus - opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajan koulutuksen kehittämiskohteena 1.10.2018 - 30.9.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ristiinopiskelun kehittäminen 1.10.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Näytä lisää