CampusOnline -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sulauttaminen korkeakoulujen digitaaliseen palvelujärjestelmään 2020-2021 1.5.2020 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) KEMUSOTE - Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä 1.3.2020 - 28.2.2023 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Naiset tasa-arvoisesti työuralle - NAU! 1.3.2020 - 31.8.2022 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) RescEWE - Resilience and rescue skills for SME's, strengthening Early Warning Europe 1.1.2020 - 31.12.2021 Erasmus+ Key Action 3 Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal 15.11.2019 - 14.11.2022 Erasmus+ Key Action 2 The TEAMS Project: Teaching Entrepreneurship Advancing the Maritime Sector 1.11.2019 - 31.10.2021 Muu EU-rahoitus DIG-IT - Digital Education Initiatives and Timely Solutions for the Universities and Healthcare Industries 1.9.2019 - 31.8.2022 Erasmus+ Key Action 2 Promoting smart specialization oriented adult learning pathways in small and medium enterprises 1.9.2019 - 31.8.2021 Erasmus+ Key Action 2 Teaching and Learning in Heterogenous Classes 1.9.2019 - 31.8.2021 Erasmus+ Key Action 2 E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) 1.8.2019 - 31.12.2020 Kansallinen maakunnan kehittämisrahasto Kohti planetaarista hyvinvointia - keskisuomalaisten toimijoiden kestävyystransitio 1.4.2019 - 30.4.2020 Keski-Suomen kehittämisrahasto OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin 1.4.2019 - 31.8.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanke 1.4.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) TESSU 2 – Aitoon monialaiseen yhteistyöhön ja ohjausosaamiseen ohjaamoissa 1.4.2019 - 31.12.2021 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) UOMA - Uraa ja osaamista maahanmuuttajille 1.1.2019 - 31.12.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practices / Pro-VET 15.11.2018 - 14.11.2021 Erasmus+ Key Action 2 Mobility for vocational education and training 1.10.2018 - 30.9.2020 Erasmus+ Key Action 2 Oppijan oikeus - opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajan koulutuksen kehittämiskohteena 1.10.2018 - 30.9.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Ristiinopiskelun kehittäminen 1.10.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) IGW2019 yritysryhmä 1 (251024) 15.9.2018 - 30.6.2019 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma IGW2019 yritysryhmä 2 (251025) 15.9.2018 - 30.6.2019 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa 1.9.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa 1.4.2018 - 31.8.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Pysytään Pinnalla 1.3.2018 - 28.2.2020 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvoinnin kehittäminen 1.3.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa: Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot 1.2.2018 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) DigiCampus, Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut 1.1.2018 - 30.6.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Video-Supported education Alliance ViSuAL 1.1.2018 - 31.12.2020 Erasmus+ Key Action 2 Osaamismerkki-järjestelmän kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa 27.12.2017 - 31.3.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Kazakstan Social Health Insurance Project - Modernization of education system for nurses 1.12.2017 - 31.12.2020 Muu kansainvälinen (ei EU-rahoitus) Kohti laatua 1.12.2017 - 31.12.2018 ELY-keskus (maaseudun kehittäminen) Tasa-arvoa ja reformia 1.12.2017 - 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) ProInCa - Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition 15.10.2017 - 31.12.2020 Erasmus+ Key Action 2 Personalised Learning 1.9.2017 - 31.8.2019 Erasmus+ Key Action 2 START IN - Developing inclusive and innovative entrepreneurship education in Europe 1.9.2017 - 31.8.2020 Erasmus+ Key Action 2 OPEKE Ammatillisen opettajankoulutuksen uudistaminen 1.8.2017 - 29.2.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Toimintaa ja kohtaamisia 1.8.2017 - 31.7.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) Erasmus+ globaali liikkuvuus 2017-2019 Iran apurahat 1.6.2017 - 31.7.2019 Erasmus+ Key Action 1 Erasmus+ globaali liikkuvuus 2017-2019 Kosovo apurahat 1.6.2017 - 31.7.2019 Erasmus+ Key Action 1 Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä (221004) 1.3.2017 - 31.12.2018 Muu rahoitus Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun 1.3.2017 - 31.7.2019 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Parasta osaamista - verkostohanke 1.3.2017 - 31.12.2019 Opetushallitus TECIP Teacher Educators in Higher Education As Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education 1.3.2017 - 30.3.2020 CIMO HEI-ICI TPP-Nepal Teacher Preparation Programme through ODL Mode for Enhancing Quality in Education 1.3.2017 - 30.3.2020 CIMO HEI-ICI Ruokaketjun koulutusvienti (221001) 1.2.2017 - 31.1.2019 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning 1.2.2017 - 29.2.2020 Erasmus+ Key Action 3 Digisti yhdessä 1.1.2017 - 31.12.2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi 1.1.2017 - 30.4.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus) I-SPAD Innovative - Simulation Pedagogy for Academic Development 1.1.2017 - 31.8.2019 Erasmus+ Key Action 2 Näytä lisää