Aineistonhallintasuunnitelma on osa TKI-projektin tutkimussuunnitelmaa, jonka yhä useampi rahoittaja vaatii osana projektisuunnitelmaa. Tutkimusaineistoa syntyy myös opinnäytetyöprosessissa. Syntyykö projektissa tutkimusaineistoa? Jos syntyy, JAMKissa jokainen projekti ja hanke laatii aineistonhallintasuunnitelman. Suunnittele siis jo hyvissä ajoin!

Aineistonhallintasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että TKI-projektin tutkimuksessa ja opinnäytetyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Sen tarkoituksena on myös huolehtia siitä, ettei tutkimusaineisto vaarannu missään vaiheessa. Aineiston jatkokäyttö on oltava myös mahdollista.

Aineistonhallintasuunnitelmalla suunnitellaan ja kuvataan, miten tutkimusainestoa

    • kerätään
    • käytetään
    • säilytetään ja arkistoidaan
    • jatkokäytetään

Projektipäällikkö vastaa aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta. Projektisihteeri huolehtii, että aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan projektin asialle asianhallintaan (Tweb). Projektin asianhallinnan ohjeistus löytyy ELMO-intrasta (vaatii kirjautumisen)

Opinnäytetyössä opiskelija laatii aineistonhallintasuunnitelman ja käy sen läpi ohjaavan opettajan kanssa. Opinnäytetyön aineistonhallinnan suunnittelu ohjeistetaan ELMO-intrassa (vaatii kirjautumisen)

Avoin TKI ja aineistonhallinta

Seliina Päällysaho SEAMKista kertoo JAMKin avoimen tieteen päivässä Avoimesta  TKI-toiminnasta ja aineistonhallinnasta.779e824a23d24bb68c86212a867d936f

Voit katsoa videon myös täältä »

TUULI -työkalu

Helsingin yliopiston kirjaston julkaisemassa video-ohjeessa (02:41) kerrotaan, miten Tuuli-työkalua käytetään.

Voit katsoa videon myös täältä »