JAMKin avoimen julkaisemisen periaatteet

JAMKissa avoimen tieteen toimintakäytänteet on keskitetty. Kirjoittajat saavat tukea rinnakkaistallentamiseen Julkaisupalveluilta ja artikkelin kirjoittajalle prosessi on mahdollisimman kevyt. Edellyttämällä henkilöstön tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista avoimeen julkaisuarkistoon, varmistamme julkaisujemme avoimen saatavuuden (Open Access). 

Tavoite rinnakkaistallentaa kaikki tieteelliset artikkelit

Julkaisujen avoimuus varmistetaan rinnakkaistallentamalla artikkelin final draft -versio avoimeen julkaisuarkistoon, joka JAMKissa on Theseus. JAMKissa tuotettujen tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista edellytetään aina kustantajan lupaehtojen sen salliessa (Toimitusjohtajan päätös 10/2016).

Rinnakkaistallentamisen velvoite koskee ensisijaisesti JAMKin henkilökunnan tieteellisiä julkaisuja (myös Open Access julkaistuja) eli tieteellisessä aikakauslehdessä, sarjajulkaisussa, konferenssijulkaisussa tai muussa kokoomateoksessa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita. Myös muita julkaisuja voidaan rinnakkaistallentaa. 

Valitaan laadukas julkaisija suosien Open Accessia

Artikkelin kirjoittaja valitsee laadultaan ja vaikuttavuudeltaan parhaaksi katsomansa julkaisukanavan pyrkien suosimaan kunkin alan laadukkaita Open Access -julkaisijoita (suositelluin Green Open Access) ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja. JAMK ei suosittele hybridimallilla julkaisemista. Laadultaan ja julkaisumotiiveiltaan kyseenalaisia ns. saalistavia kustantajia tulee välttää.

Rinnakkaistallennusoikeus huomioidaan sopimuksessa

Julkaisu-/kustannussopimusta tehdessään, artikkelin kirjoittaja kiinnittää huomiota julkaisun rinnakkaistallennusoikeuksiin. Useimmat kustantajat sallivat tietyn version rinnakkaistallennuksen määrittämänsä viiveajan (embargo) jälkeen. Myös artikkelin mahdollisten muiden kirjoittajien kanssa on jo tässä yhteydessä hyvä sopia rinnakkaistallentamisesta.

Rinnakkaistallennus JUSTUS-palvelun kautta

Julkaisun tekijä syöttää artikkelinsa rinnakkaistallennettavan version JUSTUS-palvelussa samalla kun ilmoittaa julkaisutiedot OKM-tiedonkeruuseen. Julkaisupalvelut tarkistaa tiedoston ja selvittää kustantajalta rinnakkaistallennusluvan ja mahdollisen julkaisuviiveen.

Linkki tarkempiin ohjeisiin rinnakkaistallennuksesta alla.

Rinnakkaistallentaminen JAMKissa Miten artikkelin rinnakkaistallentaminen tapahtuu? Mitä artikkelin kirjoittajan tarvitsee tehdä? Ohjeet
Julkaisijan opas Open Access -julkaisumallit ja muita neuvoja julkaisukanavan valintaan Ohjeet

Rinnakkaistallentamisen hyötyjä - miksi julkaista avoimesti?

  • Rinnakkaistallennus tukee tieteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Julkisilla varoilla tuotettu tieteellinen tieto saadaan avoimesti kaikkien käyttöön (ilman maksumuureja tai erillisiä kirjautumisia).
  • Avoin julkaiseminen parantaa julkaisujen löydettävyyttä ja edistää tutkijan näkyvyyttä sekä mahdollisuutta tulla viitatuksi. Julkaisuarkistoon tallennetut artikkelit löytyvät helposti hakukoneilla.
  • Avoin julkaiseminen varmistaa, että julkaisut ovat henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä ja esimerkiksi yhteistyökumppanit, yritykset ja alumnit pääsevät vapaasti hyödyntämään JAMKissa tutkittua tietoa ja julkaisuja. JAMKin vaikuttavuus ja henkilöstön osaamisen näkyvyys koulutusviennissä, palveluliiketoiminnassa ja yritysyhteistyössä paranee.

  • Rinnakkaistallennus antaa julkaisuille pysyvän verkko-osoitteen (urn-tunnus) sekä varmistaa pysyvän ja avoimen pääsyn julkaisuun.

  • Osa kustantajista sallii tallentamisen korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin, mutta ei kaupalliseen palveluun (esim. ResearchGate).

  • Avoin julkaiseminen on meriitti ja nostaa asiantuntijan ja hänen organisaationsa profiilia.

  • Yhä useammin myös rahoittajat edellyttävät tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta.

Tutkimusaineistojen avoimuus

Tutkimusjulkaisujen Open access -julkaisemisen lisäksi tieteen avoimuudelle on tärkeää myös tutkimusdatan ja muiden tutkimusten tausta-aineistojen avoin saatavuus.

 
Tutkimusdata ja aineistonhallinta Miten tutkimusaineistoja käsitellään? Miten teen aineistonhallintasuunnitelman? Ohjeet