jamk.fi

Tiedon luovuttaminen tutkimuksiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulua tai sen opiskelijoita ja henkilökuntaa koskeviin tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään aina tutkimuslupa. Tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella (docx), joka sisältää tutkimusluvan hakijaa, tutkimusta ja tutkimukseen tarvittavia tietoja koskevat tiedot. Liitteeksi edellytetään tutkimussuunnitelma.

 

Etusijalla ovat valtakunnalliset laajemmat selvitykset ja tutkimukset ja koko ammattikorkeakoulua koskevat tutkimukset. Tutkimuksesta on oltava hyötyä Jyväskylän ammattikorkeakoululle ja se tulisi tehdä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa.

Tutkimusluvan myöntäminen ja tietojen luovuttaminen

Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Opiskelijapalveluiden päällikkö
Kristiina Korhonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

 

Opiskelijapalveluiden päällikkö, henkilöstöpäällikkö tai yksikönjohtaja toimii esittelijänä tutkimusluvan myöntämisessä / tietojen luovuttamisessa ja vararehtori tekee aina lopullisen päätöksen.

 

Henkilöstön osalta luovutetaan vain työsähköpostiosoitteet (laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)) tai kysely organisoidaan henkilöstöintran kautta.

 

Opiskelijoiden osalta luovutetaan vain niiden yhteystiedot, jotka ovat ASIOn perustiedoissa antaneet luvan tietojensa luovuttamiseen tutkimustarkoitukseen tai kysely organisoidaan Optiman kautta. Tutkimusluvan myöntämisen menettelytapaohje perustuu Henkilötietolakiin (523/99) ja Lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99).

 

Muiden tutkimuksiin tarvittavien tietojen luovuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

Opiskelijoita tai henkilöstöä koskevien tietojen luovuttaminen excelinä sähköpostitse tutkijalle:

  • Tuntiveloitus on 50 euroa, kuitenkin vähintään 150 euroa. Sisältää tietohallinnon suunnittelijan/henkilöstösihteerin ja tutkimusluvan myöntäjien työpanoksen

Tutkimukseen liittyvän kyselyn organisointi Optiman tai henkilöstöintran kautta:

  • Tuntiveloitus on 50 euroa, kuitenkin vähintään 250 euroa. Sisältää tietohallinnon suunnittelijoiden/henkilöstösihteereiden ja tutkimusluvan myöntäjien työpanoksen.

JAMKista valmistuneiden osoitetietojen luovuttaminen:

  • JAMKista valmistuneiden osoitetietojen luovuttaminen edellyttää osoitetietojen ostamista Väestörekisterikeskuksesta.
  • Tuntiveloitus on 50 euroa, kuitenkin vähintään 150 euroa. Sisältää tietohallinnon suunnittelijan ja tutkimusluvan myöntäjien työpanoksen. Maksuihin lisätään osoitetietojen ostaminen Väestörekisterikeskuksesta.

Muiden tutkimukseen tarvittavien tietojen luovuttaminen:

  • Hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimittaa tietojen luovutuksen yhteydessä laskun.

 

Poikkeukset:

  • Maksusta sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli tutkimus tehdään yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa.
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoilta ei peritä maksua opintoihin liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin tarvittavien tietojen luovuttamisista.

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Malinen Heikki

Malinen Heikki

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Hallinto, Administration
+358407723376