Tekijät: Leena Liimatainen, Eija-Mari Heikkilä & Hannu Ikonen

julkaisun kansi

Julkaisun esittely

Suomalaisen musiikkikampuksen itsearviointi toteutettiin vuosina 2018–2019. Itsearvioinnin lähtökohtina toimivat EduFutura Jyväskylä yhteistyön tavoitteet, Suomalaisen musiikkikampuksen strategia 2017–2025 ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) uusi korkeakoulujen auditointimalli 2018–2024. Itsearviointi kohdistui musiikkikampuksen toimintaan kokonaisuutena ja arvioinnissa tarkasteltiin toiminnan vahvuuksia, kehittämiskohteita ja tärkeimpiä kehittämisehdotuksia tulevaisuutta ennakoiden.

Lisäksi musiikkikampuksen itsearvioinnin tavoitteena oli mallintaa EduFuturan eri kärkialojen strategisen kehittämisen tueksi itsearviointimalli, jolla voidaan parantaa EduFutura yhteistyölle asetettujen tavoitteiden ja strategian mukaisen toiminnan toteutumista. Mallin toivotaan voivan tukea myös muita vastaavia kokonaisuuksia, joissa korkeakoulut ja toisen asteen koulutuksen järjestäjä toimivat yhdessä.


Itsearviointia varten luotiin syksyllä 2018 arviointimalli soveltaen KARVIn korkeakoulujen arviointimallin periaatteita. Itsearviointiaineisto koottiin kolmessa erillisessä työpajassa, johon osallistuivat musiikkikampuksen johto, henkilöstö ja opiskelijat.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 33
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-565-4 (Painettu)
ISBN 978-951-830-566-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 68 s.

lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu