Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomikoulutuksen ennakointiraportti

Tekijät: Ritva Jylhä, Pertti Pernu, Asta Wahlgrén ja Teija Koskinen (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä ennakointijulkaisu toimii työnantajien ja kouluttajien puheenvuorona osaamispohjaisen opetussuunnitelman kehittämisessä. Ennakointitiedon tarve nousi esille, kun Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma osallistui valtakunnalliseen laatuyksikkökilpailuun vuonna 2010. Julkaisussa esitellään työnantajien näkemyksiä tradenomien nykyisestä osaamisesta sekä tulevaisuuden osaamishaasteista. Vastaajilta tiedusteltiin, miten tärkeinä he pitävät tiettyjä tradenomien osaamiseen liittyviä ominaisuuksia oman yrityksensä näkökulmasta vuonna 2020. Tutkimuksen tulokset esitellään jakaumina. Avoimet vastaukset on ryhmitelty osaamisalueittain teemoihin. Tutkimuksen tulokset antavat suuntaa osaamispohjaisen tradenomikoulutuksen sisällöiksi Keski-Suomen alueella. Työnantajien edustajat nostivat esille monia osaamisalueita, joihin koulutuksella ja koulutuksen asenneilmapiirillä pystytään vaikuttamaan. Varsin merkittäviksi osaamisalueiksi nousivat tässäkin tutkimuksessa erilaiset työelämän metataidot, joita opitaan vuorovaikutuksessa muiden opiskelu- tai työyhteisön jäsenten kanssa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 18
Koulutusyksiköt: Liiketoiminta ja palvelut
ISN 1795-3766
ISBN 978-951-830-208-0 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2011
Laajuus: 66 s.Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.