Jyväskylän ammattikorkeakoulu kansikuva

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2016 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (Jamk) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta. Vastaava tutkimus on toteutettu myös vuosina 2013, 2014 ja 2015, mikä mahdollistaa tulosten vertailun aikaisempiin vuosiin ja mahdollisten muutostrendien arvioinnin.

Tutkimuksessa selvitettiin spontaaneja mielikuvia Jamkista avoimilla ja strukturoiduilla kysymyksillä, Jyväskylän kaupungin vaikutusta hakijoiden mielikuviin sekä koulutusohjelmien roolia ja mielikuvaa hakijajoukossa. Tarkasteltiin myös eri tiedonhankintakanavien roolia sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahvuuksia ja heikkouksia.

Pitkittäistutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että mielikuvissa Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia kolmen tutkimusvuoden aikana.

Vuonna 2016 tutkimukseen vastasi 1167 hakijaa, mikä tarkoittaa 20 %:n vastausprosenttia (5955). 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 29
Koulutusyksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN-L 1795-3766
ISBN 978-951-830-446-6 (Painettu)
ISBN 978-951-830-447-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 64 s.

lataa ilmainen verkkojulkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Hakijatutkimus 2015

Tässä tutkimuksessa selvitetään vuonna 2015 Jyväskylän ammattikorkeakouluun (JAMK) hakeneiden opiskelijoiden mielikuvia korkeakoulusta.

Näytä lisää