Koulutuksen kehittämisen vuosikatsaus 2013

Tekijät: Jani Lehtinen, Anne Hakala & Tarja Moilanen

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulu testasi kansalaisraati -mallin toimivuutta ammattikorkeakoulun kehittämistyökaluna. Julkaisussa kuvataan ensimmäisen JAMK raadin prosessi ja analysoidaan sen toimivuutta kehittämisessä.

JAMK raati on uusi osallistava työkalu ratkaisemaan kiperiä ongelmia, jotka ”virallinen” koneisto saattaa jättää huomiotta, mutta jotka vaikuttavat merkittävästi ammattikorkeakoulun tuloksellisuuteen.

Mallia on tutkittu ja käytetty aikaisemmin mm. Vaasan yliopistossa sekä Jyväskylän kaupungissa. Raadin työskentely sai positiivista palautetta eri toimijoilta. JAMK raatitoimintaa jatketaan ja kehitetään eteenpäin. Seuraava raati järjestetään lukuvuoden 2013–2014 aikana.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 23
Yksikkö: JAMK Hallinto
ISSN 1795-3766
ISBN: 978-951-830-300-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 26 s.
Hinta: -
Lisätiedot: vain verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.