Elinkeinovapaudesta yrittäjyysyhteiskuntaan

Tuomas Möttönen (toim.)

kirjan kansikuva

Julkaisun esittely

Yrittäjyys on noussut tärkeäksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. Jotta yritystoimintaa pystytään edistämään, on syytä tuntea ja ymmärtää myös yrittäjyyden muutosvaiheet. Yrittäjyyskasvatuksesta on julkaistu vain vähän oppimateriaalia.

Kirjassa kuvataan suomalaisten yrittäjien ja yrittäjyyden historiaa 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan. Teos luo yleiskäsitystä yrittäjistä ja yrittäjyydestä. Kirjassa annetaan tietoa yrittäjyydestä ilmiönä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Mukana on myös kuvauksia eri aikojen ja alojen tunnetuista suomalaisista yrittäjästä.

Yrittäjät Suomessa -kirja on ajankohtainen teos kaikille yrittäjyyskasvattajille. Kirjaa voidaan hyödyntää yrittäjyyskoulutuksessa ja eri oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksessa. Kirja sopii lukemistoksi kaikille talouden kehityksestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 268
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-532-6 (Painettu)
ISBN 978-951-830-533-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 268 s.
Lisätiedot:
Tuomas Möttönen, FT, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto), tuomas.s.mottonen@jyu.fi
Minna Tunkkari-Eskelinen, KTT, yliopettaja (JAMK), minna.tunkkari-eskelinen@jamk.fi
Tiina Riuttanen, viestintäasiantuntija (EduFutura), +358 40 341 5853, viestinta@edufutura.fi

Lataa avoin julkaisu

Lue lehdistötiedote

Aiheeseen liittyvää

Finnish Entrepreneurs

Finnish Entrepreneurs is an essential book for all entrepreneurship educators. The book can be used in entrepreneurship education in different educational settings. It is suitable for all those interested in economic development and entrepreneurship.

Näytä lisää