Laadullisen ja määrällisen verkkotutkimuksen opas

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Kirjassa käsitellään online- eli web-tutkimusta eli sitä, miten laadullista ja määrällistä tutkimusta tehdään Internetissä. Tutkimustoiminta on siirtynyt verkkoon, koska ihmiset ja yritykset ovat siirtäneet sinne osan toiminnastaan. Verkosta on myös tullut paikka, jossa ihmiset viettävät aikaansa yhä enenevässä määrin.

Verkon välityksellä voidaan tutkia perinteistä fyysistä maailmaa, mutta toisaalta tutkimuksen kohteena voi olla itse verkkomaailma: mitä ihmiset tekevät verkossa, miten he toimivat, miten he organisoituvat ja miten heihin voidaan vaikuttaa. Kirjassa käsitellään myös verkkoliikenteen mittaamisen työkaluja (web-analytiikka).
 
Tutkimusmenetelmät eivät ole muuttuneet, sillä samat analyysimenetelmät pätevät edelleen verkossa suoritettavaan aineistojen analysointiin. Internet on sosialisoinut tutkimustoiminnan, mutta ei kuitenkaan osaamisvaatimusta tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja analysoinnista.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 187
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-349-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-350-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2014
Laajuus: 286 s.

Loppuunmyyty