Oppeja ja havaintoja matkasta osaamiseen

Rositsa Röntynen, Minna Tunkkari-Eskelinen & Anne Törn-Laapio (toim.)

kuvituskuva: kirjan kansi

Julkaisun esittely

Matkailuala on kokenut viime aikoina suuria muutoksia ja tämä vaatii vastuullisen matkailun ulottamista sekä matkailun suunnitteluun ja kehittämiseen kuin myös toteuttamiseenkin. Uudistumiskyvyn varmistamiseksi osaamisen kehittämisellä on keskeinen tehtävä matkailun eri toimijatasoille.

Vastuullisen matkailun portaat –koulutus antaa sekä matkailualan työntekijöille, yrittäjille ja kehittäjille että muillekin matkailun ekosysteemin toimijoille valmiuksia toimia vastuullisina matkailuammattilaisina tai -vaikuttajina muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen takana oleva koulutusmalli voidaan hyödyntää monipuolisesti täydennyskoulutuksen kehittämisessä myös muilla kuin matkailualalla. Tässä julkaisussa esitellään Vastuullisen matkailun portaat -digitaalista koulutusta ja porrasmallia sekä yhteiskehittämisen prosessia ja työkaluja.

Julkaisu on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Vastuullisen matkailun portaat – koulutusmallin kehittäminen -hankkeessa (2019−2021).

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 300
Koulutusyksikkö: Liiketoimintayksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-611-8 (Painettu)
ISBN 978-951-830-612-5 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2021
Laajuus: 116 s.

Lataa avoin julkaisu