Avaimia työpaikkakouluttajan osaamiseencover page

Tekijät: Arja Pakkala & Kirsi Hämäläinen

Julkaisun esittely

Ammatillinen koulutus Suomessa on murrosvaiheessa ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen painottuu tulevaisuudessa. Tämä julkaisu on ajankohtainen opas oppimisen ohjaamiseen työpaikoilla. Oppaan tarkoitus on auttaa oppisopimusopiskelijoiden ja muiden ammattiin opiskelevien työpaikkakouluttajia ja -ohjaajia heidän tärkeässä työssään opiskelijoiden kannustajana ja tukijana.

Oppaassa käsitellään omina teemoinaan oppimisen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta sekä oppimisen ja osaamisen arviointia. Mukana on myös syventävää tietoa ohjaamisen kehittämisestä työyhteisössä oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille ja opiskelijoiden ohjauksen koordinaattoreille. Työyhteisönäkökulmien yhteyteen oppaaseen otettiin mukaan myös työhyvinvoinnin näkökulma.

Tästä oppaasta hyötyvät kaikki työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavat ja koordinoivat henkilöt. Kirjoittajat ovat kokeneita työpaikkakouluttajien valmentajia.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 225
Koulutusyksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-434-3 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-435-0 (PFD)
Julkaisuvuosi: 2016
Laajuus: 44 s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Turvallisuus, osaaminen ja työhyvinvointi hoitotyössä

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen olivat tässä julkaisussa kuvatun TURO-hankkeen tavoitteena.

Opettajankoulutusta verkossa?

Tässä raportissa tarkastellaan verkko-opettajankoulutuksen haasteita ja onnistumisia, ja pohditaan verkkopedagogiikan haasteita ja mahdollisuuksia opettajaksi kasvamisen näkökulmasta. Julkaisua voivat hyödyntää ammatilliset oppilaitokset, opettajankouluttajat ja kaikki verkko-opetuksen parissa työskentelevät henkilöt.

Näytä lisää