Tekijät: Asta Suomi & Sirpa Valkama (toim.)

Julkaisun esittely

Työnohjauskäytännöt vaihtelevat, samoin koulutukset. JAMKin hyvinvointiyksikkö on tuottanut 2-vuotisia työnohjaajakoulutuksia jo 10 vuotta. Koulutukset ovat olleet suunnattuja sosiaali- ja terveys sekä opetusalan henkilöstölle. Koulutukset ovat sisältäneet sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä että toiminnallisia työmenetelmiä ja teoriaa. Kirjoittajat ottavat kantaa lastensuojelun ja vanhustyön äärikysymyksiin sekä yrittäjyyden arkeen.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 198
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-381-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-382-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 176 s.

Lataa avoin julkaisu