Sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle

Tekijät: Taina Era (toim.)

Julkaisun esittely

Millaiset areenat mahdollistavat ammattilaisten, opiskelijoiden ja opettajien yhteistoiminnallisen kehittämisen? Miten asiakkaan tilanteen moniäänisyys tulisi kuulluksi moniammatillisessa kohtaamisessa? SARANA-hanke vastasi kehittämällä moniammatillisen, asiakkaan tilannearviointityöskentelyn, SARANA-mallin sekä kehittämistyön areenan.

Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkijat ja opettajat sekä Jyväskylän kaupungin psykososiaalisen työn ammattilaiset kertovat yhteisestä kehittämistyöstään. Tuloksina syntyi mm. asiakkaan moniammatillinen tilannearviointityöskentely, moniammatillisuuteen liittyvä oppimisjakso, työskentelyä arvioiva ja kehittävä koulutuspäivä. Tulokset juurtuivat osaksi moniammatillista arkea ja kehittyvät yhteistyönä edelleen. 

Julkaisua voi hyödyntää yhteistoiminnallisessa kehittämistyössä ja moniammatillisten verkostotapaamisten järjestämisessä. Artikkelit tarjoavat näkökulmia ja menetelmiä sosiaali- ja perhetyön käytäntöihin ja monitoimijaiseen yhteistyöhön.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 204
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN: 1456-2332-L
ISBN 978-951-830-391-9 (Painettu) 
ISBN 978-951-830-392-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2015
Laajuus: 82 s.
Hinta: -