Anja Tanttu (toim.)kansilehti

Julkaisun esittely

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen olivat tässä julkaisussa kuvatun TURO-hankkeen tavoitteena. Toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi olivat mm. lähiesimiesten osaamisen kehittäminen turvallisuusjohtamisen alueelta sekä riskien ja vaarojen arviointiprosessin yhtenäistäminen sekä arvioinnin liittäminen organisaation muuhun kehitystyöhön. Kehittämistoimenpiteitä olivat myös henkilöstön hoitotyön ergonomiaan, kaatumistapaturmien ehkäisyyn ja ergonomiavastaavien tehtävien kuvaan liittyvät koulutukset ja työpajat. Keskeiseksi yhteistyön ja kehittämisen rakenteeksi muodostui säännöllisesti kokoontunut projektiryhmä.

Hankkeen aikana kehitettyjen toimintatapojen varmistamiseksi sovittiin vastuuhenkilöt ergonomiavastaavan tehtävään terveyskeskussairaaloiden osastoille ja yrityksiin. Hankkeen aikana syntyi mallinnus kaatumisen ehkäisyn toimenpiteistä ja kaikissa terveyskeskuksissa käynnistyi turvallisuustyöryhmätyöskentely.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 223
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-430-5 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-431-2 (PFD)
Julkaisuvuosi: 2016
Laajuus: 103 s.
Hinta: -

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta

Tässä julkaisussa tarjotaan näkökulmia ja menetelmiä 24/7-työyhteisöjen johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Julkaisu soveltuu aihepiiristä kiinnostuneille asiantuntijoille, kehittäjille, opiskelijoille sekä 24/7-työyhteisöjen jäsenille.