EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot

Tekijä: Anitta Kääriäinen

Julkaisun esittely

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimien tavoitteiden mukaan korkeakoulujen tulee edistää tutkintojen suorittamista tavoiteajassa kaikilla tutkintotasoilla, lisätä joustavia opiskelumahdollisuuksia sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista sekä parantaa korkeakoulujen välisen yhteistyön edellytyksiä. Ristiinopiskelu on yksi konkreettinen keino lisätä korkeakoulujen välisen yhteistyötä, koska se mahdollistaa opiskelun joustavasti yli korkeakoulurajojen.

Ristiinopiskelun opintopolun kehittäminen palvelumuotoilun keinoin, case: EduFutura Jyväskylä -kesäopinnot julkaisussa on selvitetty ristiinopiskelijan opintopolkua nykykäytänteiden mukaisesti sekä tulosten perusteella annettiin kehittämisehdotuksia, joiden avulla EduFutura Jyväskylä -verkoston toimi-joiden on mahdollista parantaa opiskelijan ristiinopiskelukokemusta. Teos on ilmestynyt aiemmin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 247
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-491-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 149 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017

Tässä neljännessä koulutuksen kehittämisen katsauksessa kuvataan käytännönläheisesti JAMKin pedagogisen kehittämisen toimintaa ja tuloksia vuodelta 2017.

Näytä lisää