Tietoiselle tiellekansikuva

Tekijät: Asta Suomi (toim.)

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu sisältää esimerkkejä työnohjauksesta tässä ajassa. Kirjoittajat kertovat työnohjauksen erilaista uusista työareenoista sekä myös tutuista teemoista. Työnohjauksen salaisuuksia avaavat työnohjauskonkarit ja aloittelijat. Työnohjaaja pohtii omaa tekemistään: ajattelu- ja toimintaprosessejaan. Tämä inhimillistää työnohjausta ja samalla vakavoittaa lukijan pohtimaan, miten monenlaisesta osaamisesta työnohjaajan ammatillisuus koostuu.

Keskeisenä teemana julkaisussa on muutos: muutoksen ohjaus ja johtaminen. Muutokset ovat isoja työyhteisön muutosprosesseja sekä pienempiä interventioita. Kirjoittajat pohtivat muutosta työnohjauksen tavoitteissa, työnohjaajan työtapoina, työnohjaajan sisäisissä ajatteluprosesseissa sekä johtamisen tukena.

Julkaisussa kirjoittajat kertovat työyhteisöjen ilmiöistä inhimillisesti, hyvin lähellä kuvattavaa kohdetta, omakohtaisesti. Kirjoitukset ovat autenttisia kuvauksia ja menevät akateemisen kirjoittamisen ohi. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö asioita kontekstoida käsitteillä tai teorialla, vaan pikemminkin sitä, että kirjoittajan oma kokemus on pääosassa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 249
Koulutusyksikkö: Hyvinvointiyksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-493-0 (Painettu)
ISBN 978-951-830-494-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2018
Laajuus: 194 s.

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Työnohjauksen äärellä

Tämä julkaisu sisältää kirjoituksia työnohjauksen monimuotoisuudesta eri toimintaympäristössä. Julkaisu esittelee työnohjaajakoulutuksen eri välähdyksinä, sisältöinä ja työtapoina, dialogisesti rakentuvana prosessina niin koulutettavien kuin kouluttajienkin kokemuksina

Näytä lisää