Työssä ja koulussa laadukasta oppimista

Tekijä: Veijo Turpeinen

Julkaisun esittely

Julkaisun sisältö kokoaa jo tiedossa olevaa työssä oppimisesta ja antaa virikkeitä opettajankouluttajille sekä ammatillisille opettajille työssä oppimisen ja koulutuksen edelleen kehittämiseksi.

Julkaisun alkuosassa on käsitemäärittelyä työssä oppimisesta. Toisessa artikkelissa käsitellään työssä oppimisen ohjausta ja sen kehittämisen haasteita. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa työssä oppiminen, opetusharjoittelu, on kiinnostava oppimisen vaihe. Kolmannen artikkelin opetuksen suunnittelun ja toteutuksen malli antaa virikkeitä uudistavalle opettajuudelle. Ammatillisen koulutuksen kentältä on kovin vähän käytettävissä tutkimustietoa. Julkaisun lopussa on tutkimustietoa yksityisen turvallisuusalan toimijoiden näkemyksistä alan koulutusjärjestelmän laadusta ja sen kehittämisestä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 164
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-294-3 (Painettu)
ISBN: 978-951-830-295-0 (e-kirja)
Julkaisuvuosi: 2013
Laajuus: 96 s.

Loppuunmyyty

Katso video