Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

Anne Hakala, Hannu Ikonen & Tytti Pintilä (toim.)

jamkjulk2992021_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

JAMKin koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuodesta 2014 saakka esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Tämä sarjan seitsemäs katsaus julkaistaan teemalla Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö, jossa avataan case-esimerkein digitalisaation vaikutuksia koulutukseen. Katsauksen artikkeleista löydät käytännönläheisiä kuvauksia mm. verkossa tehtävästä kansainvälisestä koulutuksesta, vuorovaikutuksesta, verkostoitumisesta sekä työelämäyhteistyöstä. Monet niistä kuvaavat myös jatkuvan oppimisen käytänteiden kehittämistyötä JAMKissa.

Koulutuksen kehittämiskatsauksen tarkoituksena on tuoda esiin ja levittää kokeiltuja hyviä käytänteitä. Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville. Oivaltavia hetkiä JAMKin pedagogisen kehittämistyön parissa.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 299
Koulutusyksikkö: JAMK Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-610-1 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2021
Laajuus: 138 s.
Lisätiedot: Saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2019

JAMKin koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuodesta 2014 saakka esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Tässä sarjan kuudennessa julkaisussa luodaan katsausta JAMKin elinikäisen oppimisen eli jatkuvan oppimisen käytänteiden kehittämistyöhön vuonna 2019.

Digisti kohti työelämää!

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota ajankohtaista tietoa digiohjauksesta, vinkkejä ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kannustaa ammattilaisia kokeilemaan rohkeasti uusia ohjaustapoja asiakastyössään.

Näytä lisää