Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin

Anne Hakala, Hannu Ikonen & Leena Liimatainen (toim.)

Julkaisun esittely

JAMKin koulutuksen kehittämisen katsauksiin on koottu vuodesta 2014 saakka esimerkkejä korkeakoulun pedagogisesta kehittämisestä. Tässä sarjan viidennessä julkaisussa pureudutaan käytännönläheisesti kärkihankkeiden, verkosto- ja työelämäyhteistyön tuomaan sparraukseen JAMKin pedagogisessa kehittämisessä vuonna 2018.

JAMKin pedagogisen kehittämisen tavoitteena on erilaiset oppijat huomioiva joustava, verkostoperustainen, työelämäläheinen ja ekosysteemimäinen kehittämisalustatoiminta. Julkaisussa esitellään JAMK Future Factory -oppimis- ja kehittämismallia, työn opinnollistamisen pilotteja, ristiinopiskelun kehitystyötä sekä virtuaalisuuteen ja verkkopedagogiikkaan liittyvää kehittämistyötä.

Koulutuksen kehittämiskatsauksen tarkoituksena on tuoda esiin ja levittää kokeiltuja hyviä käytänteitä. Tämä julkaisu on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille ja koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 261
Yksikkö: Hallintoyksikkö
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-520-3 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2019
Laajuus: 122 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017

Tässä neljännessä koulutuksen kehittämisen katsauksessa kuvataan käytännönläheisesti JAMKin pedagogisen kehittämisen toimintaa ja tuloksia vuodelta 2017.

Koulutuksen kehittämisen katsaus 2016

Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ovat toimineet mentoreina ja valmentajina vuoden 2016 aikana.

Näytä lisää