Keskisuomalaisiin kuntiin suuntautuneen maahanmuuttotyön kehittämisen arviointi

Johanna Pitkänen (toim.)

jamkjulk2752020_kansi_L500px.jpg

Julkaisun esittely

Kotopaikka-hanke (ESR, 1.3.2017–31.7.2019) syntyi vuoden 2015 turvapaikka-aallon aiheuttaman Jyväskylän maahanmuuttopalveluiden ruuhkautumisen seurauksena, kun turvapaikanhakijoita ryhdyttiin ohjaamaan kuntapaikoille muualle Keski-Suomeen. Tämä asetti pienet kunnat merkittävän kehittämishaasteen eteen osaamisen ja prosessien osalta.

Hankkeessa kehitettiin maahanmuuttajia ohjaavien toimijoiden monikulttuurisuusosaamista ja verkostoitumista, sekä tuettiin maahanmuuttajien työllistymistä suomalaisen työelämäosaamisen kehittämisen ja työllistymispolkukokeilujen tukemisen kautta.

Useimmissa kohdekunnissa maahanmuuttotyö nähtiin merkityksellisenä toimena ja osaamisena, johon oltiin valmiita panostamaan ja budjetoimaan. Kunnissa on silti tiettyä kahtia jakautuneisuutta. Tämä julkaisu hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin raporttina toimii analyysinä siitä toimintaympäristöstä, jossa hanke tapahtui, sekä antaa haastateltujen näkemyksen ja kokemuksen hankkeen toiminnasta ja vaikuttavuudesta.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 275
Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu
ISBN 978-951-830-550-0 (PDF)
ISSN 1456-2332
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 94 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu

 

Aiheeseen liittyvää

Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan

Julkaisussa esiteltävässä esikotoutumisen mallissa käsitellään neljää kotoutumista vahvistavaa eri osa-aluetta. Julkaisussa nostetaan esille näkökulmia turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta esikotoutumiseen. Esikotoutumisen avulla vahvistetaan turvapaikanhakijoiden osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan jo turvapaikanhakuvaiheessa.

Näytä lisää