Tekijät: Jenni Alppisara & Kirsi Knuuttila

kirjan kansi

Julkaisun esittely

Tämä julkaisu käsittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoille tehtyä kyselyä, jossa selvitettiin opiskelijoiden näkemyksiä kolmeen asiaan: Mitkä asiat opiskelijoiden omassa arjessaan aiheuttavat eniten ympäristövaikutuksia? Entä ammattikorkeakoulun toiminnassa? Ja mitä ammattikorkeakoulun pitäisi tehdä ympäristöasioiden edistämiseksi? Vastaukset avasivat uusia ja innovatiivisia näkökulmia ympäristötyöhön sekä nostivat esiin joitain jo tunnistettuja haasteita ammattikorkeakoulun toiminnassa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on jo vienyt esimerkiksi ruokapalveluun ja jätteiden kierrättämiseen liittyviä avauksia käytäntöön. 

Kysely toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen työryhmän toimeksiantona osana Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2018–2020 rahoittamaa Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (KiertotalousAMK) -hanketta. 

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 292
Koulutusyksikkö: JAMK Teknologiayksikkö (Biotalous)
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-590-6 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2020
Laajuus: 63 s.
Lisätiedot: saatavilla vain verkkoversiona

Lataa avoin julkaisu