Opas opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittajallekansilehti

Tekijä: Jorma Kananen

Julkaisun esittely

Tässä kirjassa käsitellään kehittämistutkimuksen eri muotoja opinnäytetöinä tai pro graduina. Interventionistisilla tutkimuksilla tarkoitetaan konstruktivistista, toiminta- ja kehittämistutkimusta. Näiden kolmen tutkimustavan tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen.

Kirjassa käsitellään metodien tutkimusprosessia, aineistonkeruun, analyysin ja luotettavuustarkastelun menetelmiä. Kirja on rakennettu niin, että se noudattaa tieteellisen raportoinnin rakennetta, jolloin tutkimustyötä tekevä kirjoittaja voi suoraan hyödyntää kirjaa oman tutkimustyönsä kirjoittamisessa.

Kirja on hyvin käytännönläheinen ja ohjaa tieteellisen tutkimuksen kirjoitusprosessia alusta loppuun niin, että tuotos takaa niin tieteellisyyden kuin työn oikean rakenteenkin.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 232
Koulutusyksikkö: Liiketoiminta ja palvelut -yksikkö
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-452-7 (Painettu) 
ISBN 978-951-830-453-4 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2017
Laajuus: 109 s.

Osta verkkokaupasta