Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen konsortio

Tekijä(t): Riikka Ahmaniemi (toim.)

Julkaisun esittely

Jyväskylän, Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkeakoulut ovat perustaneet Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen konsortion. Konsortio tavoittelee synergiaa kolmen vahvan ammattikorkeakoulun yhteistyön ja työnjaon kautta. Tavoitteena on vahvistaa kyseisten ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, toiminnan aluevaikuttavuutta sekä koulutuksen laatua.

Kaksiosainen julkaisu kokoaa yhteistyön käynnistämisen tueksi konsortioon liittyvää materiaalia. Julkaisu myös kertoo korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen edetessä yhdenlaista tarinaa yhteistyön mahdollisuuksista ja muodoista. Ensimmäisessä osassa esitellään Jyväskylän ja Tampereen ammattikorkeakoulujen konsortion strategia, jossa linjataan yhteistyön painopisteet vuosille 2009–2012. Toinen osa kokoaa ammattikorkeakoulujen toimintaa ja tuloksia. Julkaisussa tarkastellaan myös konsortion ammattikorkeakouluja osana maakuntiaan – Keski-Suomea ja Pirkanmaata.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 91
Koulutusyksikkö
ISSN 1456-2332
ISBN 978-951-830-144-1 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 125 s.

Loppuunmyyty