Wire-projektin loppuraportti

Tekijä(t): Antti Hakulinen & Heidi Niemi (toim.)

Julkaisun esittely

Monivuotisessa työllistämisen kehittämishankkeessa, Wire-projektissa on tuotettu yhteistyössä toimijakentän kanssa aktivoitumista asiakasrajapinnassa ja kehitetty tietoa välittäviä käytäntöjä vakinaisten toimijoiden välillä. Laaja alueellinen hanke on siten ollut kehittämisohjelmaluonteinen, vaikkakin se samalla jatkoi ja kehitti aiemmissa projekteissa luotuja käytäntöjä: työttömien terveystarkastuksia ja liikuntaryhmiä, työelämälähtöisesti räätälöityjä työvoimakoulutuksia vaikeasti työllistyville, työvalmennuksia ja palveluohjausta.

Aiemmat julkaisut Laatuwirettä pitkäaikaistyöttömille ja Wirettä työttömien palveluihin ovat käsitelleet työllisyydenhoidon toimintamallin ja palveluiden kehittämistä. Tässä Wire-projektin kolmannessa julkaisussa tarkastellaan yhdessä verkoston kanssa kehitettyjen hyvien käytänteiden sisältöjä, ja niiden juurruttamista pysyviksi käytännöiksi työllisyydenhoidon kenttään sekä yhtä projektin toteuttamisen kannalta tärkeää osa-aluetta, projektiviestintää.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 83
Koulutusyksikkö: Sosiaali- ja terveysala
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-124-3 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 199s.
Hinta:

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.