Tekijät: Anja Tanttu, Vesa Kuhanen & Jaana Ritsilä

Julkaisun esittely

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutetussa WEntre-projektissa on kehitetty yrittäjyyttä edistäviä oppimisympäristöjä sekä yrittäjyyspolku yrittäjyyspainotteisen opinto-suunnitelman toteuttamiseen. Opiskelijoilla on projektin aikana ollut mahdollisuus perehtyä yrittäjyyteen ja kasvattaa omaa yritysideaansa. Myös opettajat ovat voineet kehittää yrittäjyysosaamistaan.

Projektin tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittämis- ja yrittäjyysosaamista sekä kehittää heidän ammatti­osaamistaan hyvinvointialan yritysten toimijoina, kehittäjinä ja yrittäjinä. Kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat opiskelevat yrittäjyyttä ja tutustuvat tehtävien avulla yritysmäiseen toimintamalliin. WEntre-projektissa yrittäjyyttä on opiskellut yrittäjyyspolulla yhteensä 35 opiskelijaa, joista kolmella on työstettävänä selkeä liikeidea. WEntre-projekti on Euroopan Unionin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen osarahoittama.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 82
Koulutusyksiköt: Sosiaali- ja terveysala 
ISSN: 1456-2332
ISBN: 978-951-830-123-6 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2008
Laajuus: 126 s.
Hinta:

Lataa ilmainen pdf-verkkojulkaisu