Tekijä: Juha Lindroos & Jaana Teriö (toim.)

Julkaisun esittely

Edessäsi on Vastuullisen ja kestävän tapahtumatuotannon elementit -julkaisu. Julkaisu sisältää vinkkejä siitä, kuinka tapahtumat järjestetään ympäristöystävällisemmin ja sosiaalisen vastuullisuuden periaatteita noudattaen, mutta taloudelliset näkökulmat huomioiden. Julkaisu on käytännöllinen kokonaisuus seikoista, joita tapahtuman järjestäjän on hyvä huomioida voidakseen luoda ja saavuttaa arvoa vastuullisesti toteutetun tapahtuman muodossa.

Julkaisussa tarkastelun kohteina ovat mm. energiankäyttö ja siihen liittyvä tehokkuus, tapahtuman jätehuolto, lähiruoka, materiaalihankinnat sekä vastuullinen viestintä. Jokaisen luvun lopussa on tiivistetty muistilista käsitellyn aihealueen merkittävimmistä seikoista käytännön totutuksen kannalta.

Julkaisu pohjautuu JAMKin restonomiopiskelijoiden Tuottava vastuullisuus -seminaariin rakentaman vastuullisen tapahtumajärjestämisen käsikirjan sisältöihin. Syksyllä 2011 Jyväskylässä järjestetty tapahtuma toimii julkaisussa case-esimerkkinä.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 138
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-240-0 (NID)
ISBN 978-951-830-231-7 (PDF)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 81 s.
Hinta: -
Lisätiedot: saatavilla vain verkkojulkaisuna

Lataa ilmainen pdf-verkojulkaisu