Nuorten musiikkipedagogien ajatuksia

Tekijä: Marja Olsonen

Julkaisun esittely

Hyvään soiton opettamiseen kuuluu soittotaidon opettamisen lisäksi kasvatuksellisia elementtejä. Soiton opettamisessa on tärkeää ottaa huomioon oppijan aiemmat tiedot ja taidot sekä ohjata oppijaa taitavaan oppimiseen. Soittoharrastus pitää nähdä myös yhtenä osana oppijan muuta elämää. Tässä kirjassa tarkastellaan soiton oppimista erityisesti kasvatuksellisesta näkökulmasta ja kuvataan nuorten musiikkipedagogien näkemyksiä hyvästä soiton opettamisesta.

Marja Olsonen on toiminut pianonsoitonopettajana ja instrumenttipedagogiikan opettajana sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankouluttajana. Julkaisua varten haastatellut musiikkipedagogit suorittivat opintoihinsa kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Kirja on tarkoitettu soiton opettamisen ammattilaisille, musiikkialalla opiskeleville ja muille asiasta kiinnostuneille.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 137
ISSN: 1456-2332
ISBN 978-951-830-239-4 (Painettu)
Julkaisuvuosi: 2012
Laajuus: 66 s.

Loppuunmyyty