Kansallinen loppuraportti Policy, Health and Family Learning -hankkeesta 2009–2012

Tekijä: Mari Punna ja Sirpa Tuomi (toim.)

Julkaisun esittely

Hyvinvointia kunnassa – näkökulmia ennakointiin, arviointiin ja johtamiseen – julkaisussa kuvataan EU:n rahoittaman kansainvälisen Policy, Health and Family Learning -hankkeen toteutusta Hankasalmella ja Jämsässä.

Terveyden edistäminen on kunnassa hallinnonrajat ylittävää toimintaa kuntalaisten hyväksi. Lainsäädännön muutokset vahvistavat ennalta ehkäisevän työn kehittämistä muun muassa päätösten vaikutusten ennakkoarviointi -työmenetelmän ja kuntien hyvinvointikertomusten käyttöönoton myötä. Pilottikunnissa terveyden edistämistä oli toteutettu ja kehitetty toiminnan tasoilla, mutta hallinnon tasolla päätöksenteossa ja seurannassa kuntalaisten terveyden edistäminen oli jäänyt näkymättömäksi. Vaikutusten ennakkoarviointi ja hyvinvointikertomus mahdollistavat terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän toiminnan näkyväksi tulemisen. Lisäksi ne systematisoivat kuntien päätöksenteon perusteluja ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvän seurantatiedon keruuta ja arviointia.

Julkaisu on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä jokaiselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kiinnostuneelle. Julkaisun tarkoitus on innostaa toiminnan kehittämiseen myös muiden kuntien päätöksentekijöitä ja viranhaltijoita eri tasoilla.

Sarja: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 136  
ISSN-L: 1456-2332
ISBN 978-951-830-229-5 (NID)  
ISBN 978-951-830-230-1 (PDF)  
Julkaisuvuosi: 2012  
Laajuus: 86 s.
Hinta: -

Lataa ilmainen pdf-verkojulkaisu